Nirvána na Václavském náměstí

Ve výtvarném umění kolem roku 1900 se projevil nápadný nárůst počtu námětů jako osvícení, extáze nebo meditace, především mezi umělci symbolistního směřování. Nedílnou součástí tohoto procesu byl sílící zájem umělců o teozofii, antropozofii, hinduismus nebo buddhismus. Jedním z nich byl fotograf František Drtikol, jehož orientace na Indii a Tibet se manifestovala nejen cvičením jógy a meditováním, ale i četbou a překládáním východních duchovních a filozofických textů. Postupem času kolem sebe vytvořil skupinu žáků, kteří ho považovali za arahata, světce, který už na zemi dosáhl poznání. K zásadnímu vnitřnímu spirituálnímu obratu v jeho životě mělo dojít koncem dvacátých let na Václavském náměstí, v jehož bezprostřední blízkosti měl tehdy svůj ateliér.

Placená zóna