Vyhrocené vztahy práci nesvědčí

Učitelé i vychovatelé se během své práce logicky setkávají s lidmi. Jak s dětmi, které chodí do „jejich“ škol a školek, tak se svými kolegy. Případné vztahové a komunikační obtíže mezi dospělými se pak přirozeně odrážejí i v klimatu třídy.

Ačkoli bychom očekávali, že ty přátelské učitelky a vychovatelky, na které se naše děti tak těší, „žijí“ na pracovišti ve vzájemné harmonii, až taková pohádka to být nemusí. Jaké situace mohou vést ke vzniku konfliktů? A jakou roli v nich může hrát vedení?

Spravedlnost na pracovišti

I když se zdá, že správný šéf rozděluje práci vždy rovným dílem a s lidmi zachází stejně, na některých pracovištích to tak být nemusí. Řevnivost mezi kolegy může vyvolat třeba to, že všichni nemají stejný přístup k různým benefitům. Poměrně častou nepříjemností je i to, že noví kolegové dostávají automaticky výhody, o kterých se stávajícím pracovníkům ani nesnilo. V kancelářských profesích to typicky bývá lepší židle nebo počítač, ve školství například větší možnost chodit na různé semináře, případně benevolentnější přístup k nákupům různých pomůcek a vybavení. Jako by „starší“ pracovníci už motivaci nepotřebovali. Je jasné, že vedení se snaží nové kolegy povzbuzovat a často jim dá volnou ruku v uskutečňování nápadů, které by zavedeným pracovníkům „neprošly“, je ale dobré najít míru, která bude snesitelná pro všechny.

Ovšem často to jsou nováčci, kteří „ostrouhají“ a nemají moc šancí k prosazení svých nápadů, protože „se to tak dělalo vždycky“ a „my to tady víme líp“. Tohle je důvodem, proč někteří noví pracovníci už během zkušební doby pracoviště opouštějí, a pokud nemají možnost jiné práce, sice zůstanou, ale rezignují na snahu a pracují „jen do výše svého platu“. Jejich případný potenciál zůstane nevyužit a vztahům v práci to rozhodně neprospěje.

Přemíra úkolů a přetížení

Někdy konflikty a složité situace vznikají v atmosféře setrvalého přetížení. Jistě je dobré mít ambice a snažit se, aby naše škola nabízela bohatou vzdělávací nabídku, není toho ale nakonec opravdu hodně? Pokud se učitelky stávají „převaděčkami“ dětí z kroužku na kroužek nebo mnohé aktivity navíc zajišťují v rámci svého úvazku, může se snadno stát, že jejich únava přeroste v konflikty. „Proč já musím a ona ne?“ je jednou variantou, ale někdy prostě z přetížení jednáme zkratkovitě a nevede to k dobrému.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová