Učit v mateřské škole nemůžeme bez učenlivosti

Otevřenost novým myšlenkám a přístupům, chuť objevovat a poznávat, to jsou podle Ondřeje Koželuha hlavní předpoklady pro práci pedagoga mateřské školy. Povídali jsme si o jeho nové knize Den v mateřské škole, která se zabývá běžným pedagogickým provozem.

Před několika týdny vyšla vaše kniha o organizaci, denním režimu mateřské školy. Proč jste se rozhodl zpracovat tohle téma?

Myslím si, že něco podobného tu chybí. Vycházejí úzce specializované metodiky, ale žádná z nich nepokrývá takové ty, řekněme, „přízemní věci“, bez kterých se to ale neobejde. Víceméně veškerá literatura se věnuje z většiny hlavní řízené činnosti, která trvá zpravidla maximálně 45 minut. Mateřské školy jsou ale otevřené 10 hodin denně, a tak jsem si řekl, že by bylo fajn popsat i ten zbytek. Protože to ještě nikdo neudělal a protože omezit vzdělávání a výchovu jenom na tu dobu hlavní řízené činnosti je už dnes fakt málo.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová