JAK POSTUPOVALI TI, KTEŘÍ TO ZVLÁDLI

Taylor, Lichtman a Wood zjistili pomocí nestrukturovaného rozhovoru s řadou pacientů, kteří zvládli zdravotní krizi, tři podstatné aspekty adaptace.Hledání smysluplnosti v tom, co se s člověkem děje. Ženy, které přežily rakovinu prsu, si vždy hledaly nějakou příčinu toho, co se stalo. I když šlo v některých případech o iluze, pomohly jim přežít. Více než polovina znich začala také uvažovat nad sebou samou, svým životem a svými hodnotami, což vedlo k vyšší osobnostní zralosti.Dalším aspektem adaptace je možnost události, které se s pacientem dějí, alespoň částečně sám řídit. Poslední charakteristikou úspěšného přístupu je pak schopnost vnímat pozitiva: pacientky se srovnávaly s těmi, které natom byly hůře, a posilovaly kladné sebehodnocení.

Placená zóna

Křivohlavý