www.apa.org/about/division/division19.html

stručněVojenské psychologii je věnována internetová stránka 19. sekce Americké psychologické asociace. Stránka obsahuje řadu odborných textů z oblasti vojenské psychologie, informace o publikacích, odborných akcích apod. Jsou zdeobsaženy i texty týkající se psychologie terorismu. Zájemcům o podrobnější informace k jednotlivým tématům jsou určeny specializované internetové zdroje, např. testování inteligence v americké armádě se věnuje www.arches.uga.edu/~kirstenm.

Placená zóna