Bohatství optikou jiných etnik

Určit bohatství jednotlivých zemí a životní úroveň lidí v nich žijících není snadné. Přístup k ekonomickým zdrojům a k jejich rozdělování může být v různých kulturách založen na velmi rozdílných zásadách a může zahrnovat rituální a obřadné vztahy. Přístup k půdě, výroba zboží a poskytování služeb může záviset na příbuzenském vztahu a na příslušnosti k rodině. Výměna zboží se může dát do souvislosti s posilováním moci a vlivu ve společnosti…

Placená zóna

Lucie Hrdličková