CO ZNAMENÁ RODOVĚ CITLIVÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE

Studijní materiály, způsob komunikace učitele s žáky, školní činnosti ovlivňují představu žáků o sobě, světě a jejich očekávání toho, co mohou od světa očekávat, zvyšují či naopak snižují jejich sebevědomí a studijní aspirace, pomáhají budovat si představu o své budoucí kariéře.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava