OD ZÁKLADKY PO VYSOKOU PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA ŠKOLU

Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu, vážný předěl jak v životě dítěte, tak jeho rodičů. Dítě se tím, že získává novou sociální roli, stává školákem, musí najednou ukázněně pracovat, musí se plně soustředit na výuku, výklad učitele či plnění pracovních úkolů, a to i těch, které je nebudou příliš zajímat a se kterými bude mít problémy.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava