Princeznička na bále, poztrácela korále... Jistě všichni znáte tuto veršovanou pohádku, jejíž úvodní věta se stala jedním z témat našeho výchovně vzdělávacího plánu pro letošní školní rok. Děti se tuto pohádku naučily přednášet,zpívat, vytvořily masky, obrázky jednotlivých postav, napodobovaly chůzi, gesta, hlasy. Vytvořily pytle plné brambor, určovaly jejich množství, podle hmatu poznávaly, co ještě Honza do pytle dal. Na vycházkách a v tělocvičnězdolávaly překážky tak jako Honza, když se vracel na zámek.Vyvrcholením tématu se pak stalo celoškolkové odpoledne s názvem Bramborové hraní, kterého se také zúčastnili rodiče dětí, sourozenci a další rodinní příslušníci. Z brambor a přírodnin začali pod jejich rukama vznikatpostavy princezen a Honzů, bramborová razítka, papírová i látková prostírání a další výrobky, které si děti mohly odnést domů.Všichni jsme se zase na chvíli stali dětmi a popustili svou zapomenutou uzdu fantazie a toto společné odpoledne si pěkně užili.

Placená zóna

MŠ Špičák, Na Výsluní, Česká Lípa