Děti z MŠ v Bílém Potoce se připravují na zimu. Sbírají žaludy, bukvice, kaštany a jeřabiny. Dělají to kvůli lesním zvířátkům, která každou zimu navštěvují v blízkém lese. Také rodiče jim chystají suchý chléb, aby ho děti mohlypřibalit ke svým dárkům.Vycházka ke krmelci je pro ně velkým zážitkem a dobrodružstvím. Nenudí se ani cestou, poznávají stopy ve sněhu a naslouchají zvukům lesa. Setkají se s hajným, který jim prozradí mnohé zajímavosti o lesní zvěři. Tak se dětidozvěděly, že srnky si nejvíce pochutnávají na jeřabinách, že potřebují k životu kamennou sůl, že se musí v zimě ke krmelci prošlapávat cesty, aby se k němu zvířata dostala. Upozornil je na nutnost, aby v krmelci vždycky něcozvířátka našla. Jinak by si uřícená lehla do sněhu a mohla by dostat zápal plic a to je pro ně velice nebezpečné.Děti rozesmálo, že i zvířátka jsou pěkně mlsná, že poznají, zda si pochutnávají na starém či čerstvém seně. Děti se tak již od útlého věku učí lásce k přírodě a snaží se jí ze všech sil pomáhat.

Placená zóna

A. Klbíková, E. Novotná, MŠ Bílý Potok