Vyhláška o předškolním vzdělávání

MŠMT ČR bylo zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zmocněno mj. k vydání vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Placená zóna

PhDr. Marta Jurková, Ph.D; MŠMT ČR