Online archiv

Autor: -red-Ilustrační foto (c) fotobanka.cz, Milan Štalmach

Homeopatie je pouze placebem

-red-Ilustrační foto (c) fotobanka.cz, Milan Štalmach, 10/2005
Podle výsledků nejnovější rozsáhlé metaanalýzy, kterou koncem srpna publikoval tým švýcarských a britských vědců v renomovaném lékařském časopise Lancet, jsou homeopatika neúčinná a veškerý jejich pozitivní efekt je pouzeplacebový, tj. je založen zejména na víře pacienta v lékaře a lék.V rámci metaanalýzy bylo zkoumáno 220 vědeckých studií - 110 homeopatických a 110 klasických. Velkou pozornost kladli autoři pod vedením profesora Eggera na posuzování metodologických kvalit jednotlivých výzkumů, přičemž vobou skupinách byla nalezena řada nedostatků. Pokud se však hodnotily pouze exaktně provedené rozsáhlé výzkumy, ukázalo se, že specifickou účinnost mají pouze léky patřící do vědecké medicíny, nikoliv homeopatika.Výsledky metaanalýzy v neprospěch homeopatie nejsou překvapivé - jsou v souladu se čtyřmi podobnými metaanalýzami, které realizovaly týmy německých, francouzských a nizozemských vědců koncem 20. století. Dosud se rovněžnepodařilo prokázat ani jediný ze základních principů homeopatie. Většina z těchto principů je v ostrém rozporu s přírodními zákony a má spíše magickou povahu (např. zásada léčit podobné podobným).Přesto existuje určitá skupina lidí, kteří homeopaty vyhledávají. Jde zejména o případy, kdy klasická medicína nenabízí pacientům rychlou a účinnou pomoc. Profesor Egger k tomu v rozhovoru pro BBC uvedl:"Některýmlidem se může po homeopatické léčbě ulevit. Je to ale výsledek ,zážitku' z léčby. Homeopati tráví s pacienty více času a věnují jim větší pozornost. Nemá to nic společného s tím, co obsahují tablety, které pacientům předepíší."Redaktoři časopisu Lancet na základě nejnovější metaanalýzy vyzvali lékaře, aby"odvážně a čestně přiznali svým pacientům, že homeopatie nepřináší žádný efekt, a aby si zároveň sami připustili, že moderní medicínaselhává především tehdy, když má pacientovi nabídnout individuální přístup a péči".Zdá se, že již nemá velký význam realizovat další a další rozsáhlé a kvalitní metaanalýzy účinnosti homeopatie. Přesto nelze pochybovat o tom, že zejména ze strany firem vyrábějících homeopatické přípravky bude i nadálepokračovat snaha o prokázání alespoň nepatrné specifické účinnosti homeopatik nad rámec placeba. Z hlediska psychologie se však jeví jako zajímavější zkoumání mechanismů, které stojí za iracionální oblibou homeopatie v mnohazemích světa. Také profesor Egger doporučuje, aby se místo dalších placebem kontrolovaných studií výzkumné úsilí vědců zaměřilo nyní spíše na studium okolností, které dojem účinnosti homeopatie vyvolávají.