Online archiv

Autor: Mojmír Svoboda

In memoriam profesora Libora Míčka

Mojmír Svoboda, 6/2004
Dne 26. dubna odešel Libor Míček, profesor pedagogické psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 73 let. Pocházel z moravskoslezsko-polsko-slovenského pomezí - zBystřice nad Olší, kde vyrůstal spolu se dvěma sourozenci v rodině lékaře. Po maturitě studoval psychologii, filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1950. Poté působil veVýzkumném ústavu pedagogickém v Brně, Psychologickém ústavu Pedagogické fakulty v Olomouci a konečně roku 1964 nastoupil na Katedru psychologie (později přejmenovanou na Psychologický ústav) Filozofické fakulty Masarykovyuniverzity v Brně. Tam prožil celý svůj plodný profesionální život. Přednášel pedagogickou a sociální psychologii. Výzkumně se zaměřil na oblast duševní hygieny a související oblasti. Publikoval mnoho studií na téma duševníhozdraví, je autorem několika monografií, dodnes citovaných a používaných. Zúčastnil se aktivně mnoha domácích i zahraničních vědeckých setkání. Byl jmenován hostujícím profesorem na Univerzitě v Montrealu. Jeho odborná činnostse neomezovala jen na univerzitu, známý byl i jako neúnavný propagátor a popularizátor zdravého životního stylu, rozšiřoval použití jógy a vedl kurzy regenerace sil vedoucích pracovníků a učitelů. Významná byla jeho činnostspojená se zřízením Slezské univerzity v Opavě - byl jmenován prorektorem brněnské univerzity s posláním konstituovat toto nové vysoké učení. Profesor Libor Míček byl svými kolegy i studenty vážen pro svoje pevné a neochvějnémorální zásady a postoje, kterým se nikdy nezpronevěřil. Byl příkladem pro své okolí, jeho hluboká víra mu pomáhala překonávat všechny nepřízně doby. Ztrácíme v něm vzácného člověka a významného vědce.