Online archiv

Autor: Daniel Heller

září

Daniel Heller, 9/2010
6. září 1886 se narodil Edgar John Rubin, dánský psycholog a fenomenolog

Kalendárium

Daniel Heller, 7-8/2010
červenec-srpen

Kalendárium Červen 2010

Daniel Heller, 6/2010
1. června 1863 se narodil Hugo Münsterberg, zakladatel psychotechniky a průmyslové psychologie

Květen 2010

Daniel Heller, 5/2010
5. května 1813 se v dánské Kodani narodil Soren Kierkegaard, filozof, teolog a psycholog, zakladatel existencionalismu, humanista a individualista. Zdůrazňoval význam osobního rozhodnutí a odhodlání. V teologických pracích se zaměřil na křesťanskou etiku, v psychologii na zkoumání emocí a pocitů jednotlivců v situaci životní volby. Ve svých dílech používá metodu sokratovského dialogu a také pseudonymní autorství, díky němuž nepřímo vyjadřuje různé názory. Nalezení smyslu nechává na čtenáři: „úkol musí být obtížný, neboť jen obtížné inspiruje ušlechtilé srdce“. Přestože zemřel již ve 42 letech, zanechal po sobě rozsáhlé dílo a ovlivnil dlouhou řadu filozofů, literátů i psychologů, z nich zejména ty, kteří jsou označováni jako „humanističtí“.

Před 38 lety vyšla klasika z oblasti kognitivní psychologie

Daniel Heller, 1/2010
3. ledna 1972 vyšla kniha Allena Newella a Herberta Simona, nositele Nobelovy ceny za ekonomii (1978), Human Problem Solving. Časopis Current Contents označil v roce 1980 tuto knihu za jednu z nejcitovanějších prací. Autoři se zabývali analýzou hry v šachy, kryptoaritmetikou a řadou dalších příkladů řešení problémů, které rozdělili na dobře a špatně definované. Společně s programátorem J. C. Shawem vyvinuli první program umělé inteligence – logického teoretika (Logic Theorist). A. Newell položil základy této oblasti výzkumu. Newellovo dílo vyvrcholilo vyvinutím symbolické kognitivní architektury SOAR (State Operator and Result) a vytvořením sjednocené teorie kognice (unified theory of cognition). Kognitivní architektura SOAR je založená na produkčních systémech, používá tedy pravidla ve tvaru „jestliže, pak“ - jako v expertních systémech. SOAR je zároveň představou o tom, co je kognice, a uplatněním této představy pomocí programování v umělé inteligenci. Jedním z cílů je vytvoření inteligentního činitele, schopného zvládat jak rutinní úkoly, tak řešit problémy s otevřeným koncem. Musí umět vytvářet reprezentace a používat vhodné formy znalostí: procedurální, deklarativní, epizodické a ikonické. V roce 1987 publikoval Allen Newell knihu Unified Teories of Congition o potřebě společných předpokladů kognitivních modelů, které chtějí vysvětlit celou kognici. Jednotná kognitivní teorie musí vysvětlit, jak inteligentní organismy flexibilně reagují na podněty z okolí, jak směřují k cílům a racionálně jich dosahují, jak pomocí symbolů reprezentují znalosti a poznatky a jak se učí. Když 19. 7. 1992 zemřel Allen Newell v 65 letech na rakovinu, ztratila kognitivní psychologie a umělá inteligence výjimečného vědce, který stál od začátku u pokusů vědy dvacátého století pochopit, jak pracuje lidská mysl.