Online archiv

Autor: Michal Šafář

Může sportovní psycholog zařídit vítězství?

Michal Šafář, 6/2008
Sportovní psycholog opravdu dokáže sportovcům pomoci zlepšit výkonnost a psychickou pohodu -pokud se ovšem vyrovná s tím, že sportovec je klient netrpělivý, věčně v časovém presu a navíc na každém kroku žárlivě střežený trenérem či sportovním manažerem.

jako pramen sportu Agrese

Michal Šafář, 10/2007
V posledních letech převládají názory, že agrese ve společnosti přibývá. Osobně se k těmto názorům nepřikláním. Množství agrese ve společnosti se pravděpodobně příliš nemění, mění se jen její formy a projevy. Zajímavé prostředí pro zkoumání agresivity představuje sport. Je jedním z posledních míst v současné kultuře, kde lze sociálně akceptovaným a oceňovaným způsobem agresi přímo projevit. Na jedné straně je oceňován jako prostředek umožňující odvést hromadící se lidskou agresi bezpečným způsobem a ochraňující společnost před nekontrolovaným růstem násilí. Na straně druhé je však sport kritizován jako jedna z příčin zvyšující se agresivity jeho účastníků a příznivců a tedy i jako potencionální zdroj násilí. Při podrobném pohledu na podstatu, vývoj a směřování sportu nelze přehlédnout některé charakteristiky poukazující na přímé vztahy mezi sportem a lidskou agresivitou. Předem zdůrazňuji, že se jedná o pohled jednostranný, výrazně zaměřený na hledání a odkrývání pojítek a analogií mezi sportem a agresivitou, a tím pádem upozaďující pojítka a analogie jiné.

Endorfinové sporty

Michal Šafář, 7-8/2007
Ad) Adrenalin letí! (PD 6/07)

Adrenalin letí!

Michal Šafář, 6/2007
Bunge jumping, wakeboarding, paragliding, divoká voda na raftu, vysokohorské treky… Z mostů se na laně vrhají i padesátníci, na letišti čeká paní, která dostala tandemový seskok padákem jako dárek k šedesátinám. Láká napětí, vzrušení, pocit nebezpečí i euforie z překonání sebe sama.