Online archiv

Vydání: 7-8/2010

Babičko, nauč mě klaula

Jana Kárníková, 7-8/2010

Může být závislá na čokoládě?

Karel Nešpor, 7-8/2010
Moje třicetiletá dcera mívá v zaměstnání nárazově hodně práce a velkou psychickou zátěž. V tomto období, jak říká, „žije na čokoládě“. Prý jí čokoláda pomáhá ve stresu, jenže ona tu čokoládu doslova hltá, je schopná sníst velké balení během několika minut. Když se na ni dívám, mám dojem, že se chová podobně jako člověk závislý na cigaretách, který se nemůže dočkat, až si bude moct zapálit a pak šlukuje jako o závod. Nemůže vzniknout podobná závislost na nějaké látky v čokoládě? Navíc jsem někde četla, že konzumace čokolády může vyvolat depresi. Je to pravda? Hana V., Opava

Zaměstnanec se schizofrenií?

Dak, 7-8/2010
„Pojďte si vzít chlebíček. A nechcete taky něco k pití? Máme dobrý ovocný čaje,“ nabízí mi drobná dlouhovláska s barevným šátkem ve vlasech. Klub V Jelení připomíná svéráznou útulnou studentskou hospůdku, ve skutečnosti se však jedná o tréninkovou kavárnu pro klienty se schizofrenií.

Osobnost Portálu

7-8/2010
Nakladatelství Portál, které vydává i časopis Psychologie dnes, slaví 20. výročí. Při této příležitosti vám budeme letos v rozhovorech představovat osobnosti, které své knihy publikovaly právě u nás.

„U lidí nepřevažuje trauma, ale pocit solidarity,“

Daniela Kramulová, 7-8/2010
říká psycholožka B. Baštecká pomáhající obětem povodní Chudáci, to je hrůza, napadá nás při pohledu na televizní zpravodajství o lidech, jejichž domovy byly zasaženy povodní. Představujeme si, že velký počet psychicky zhroucených lidí odkázaných na pomoc psychologa. Psychoterapeutka Bohumila Baštecká, která má s pomocí v terénu praktické zkušenosti, to však vidí jinak…

Rostliny v psychofarmakologii /II.

Zdeňka Navrátilová, 7-8/2010
V minulém čísle jsme se zaměřili na léčivky využívané jako nootropika, kognitiva a stimulancia. Ve druhé, závěrečné části vám představíme další rostliny, jejich účinné látky mohou ovlivnit lidské vědomí, efektivitu a integraci.

Terapie pevným objetím není "držení za trest"

Lenka Dolníková, 7-8/2010
Nejen laici, ale i někteří neinformovaní odborníci si představují, že terapie pevným objetím působí jako svěrací kazajka, že fyzicky zdatnější silou drží slabšího do té doby, než bude „hodný“. To je obrovský omyl - proto vás chci jednou takovou terapií krok za krokem provést.

Proč se bobři nerozvádějí?

Jaroslav Petr, 7-8/2010
Ve snaze o ospravedlnění nevěry se lidé mnohdy odvolávají na naši biologickou spřízněnost s jinými živočichy a neváhají hledat argumenty v životě zvířat, kde věrnost nemívá místo. Přesto tu najdeme i zajímavé příklady monogamie…

Hledáte práci? Personalisté si vás otestují z domova

Daniela Kramulová, 7-8/2010
Společnost LMC, provozovatel pracovních portálů Jobs.cz a Prace.cz, přišla s novinkou, která pomůže personalistům s výběrem vhodných uchazečů o zaměstnání: lidem, o něž by podle zaslaného životopisu měli zájem, zašlou psychometrický dotazník, který uchazeči on-line vyplní z domova.

Kalendárium

Daniel Heller, 7-8/2010
červenec-srpen

Otázka pro výtvarnice: proč se rozhodly věnovat své obrazy Centru Amelie

Pavla Tichá, 7-8/2010
V Centrech Amelie se setkávají onkologičtí pacienti i jejich blízcí, kteří nezvládají strach z rakoviny. Najdete tu jak odborníky (psychoterapeuty, psychology, arteterapeuty, sociální pracovníky a další), tak dobrovolníky, kteří se rozhodli věnovat svůj čas druhým. Patří k nim i výtvarnice Ingrid Jamrichová a akademická malířka Jitka Hilská, které z prodeje svých obrazů na činnost Amelie přispívají. Jejich výtvarná díla si můžete v těchto týdnech prohlédnout i zakoupit si je v centru Amelie v Praze 8, na rohu Sokolovské a Šaldovy ulice.

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 7-8/2010
Stres lze zvláda t podobn ě jak o touhu po alkoholu či droze Metodiku používanou při práci se závislými je možné úspěšně využívat pro zvládání stresu - a naopak. Bažení (craving) u návykových nemocí může být vyvoláno stresem a samo je zdrojem stresu. U závislých, kteří prožívají bažení, často nastává vnitřní konflikt mezi negativními zkušenostmi s návykovým chováním a vlastním předmětem „touhy“, což stres ještě zvyšuje. Těsnou souvislost mezi těmito stavy ostatně ukazuje i jiná skutečnost: Zvýšení tepové frekvence a snížení kožního galvanického odporu - typické příznaky stresu, se doporučují i jako způsob, jak objektivně určit intenzitu bažení. Užívání stejných nebo podobných postupů v terapii umožňuje spolehlivé osvojení a úspěšné využití ve chvíli „krize“, tedy v době, kdy jsou kognitivní funkce (úsudek) dočasně oslabeny. Za takové situace si totiž člověk vybaví zpravidla pouze to, co má hluboce vštípeno do paměti častým opakováním. Strategie mírnící stres i bažení 1. Vyhýbat se situacím, které bažení vyvolávaly. 2. Uvědomit si negativní důsledky recidivy. 3. Odvést pozornost (vhodná četba, hudba, psaní dopisu, vaření, sprcha, koupel atd.). 4. Uvědomit si minulé nepříjemné zážitky související s alkoholem, drogami či hazardní hrou. 5. Uvědomit si výhody abstinence. 6. Tělesné cvičení nebo tělesná práce, jít do přírody. 7. Prostě vydržet a na bažení aktivně nereagovat. 8. Spánek nebo odpočinek. 9. Včas bažení rozpoznat, uvědomit si jej na samém počátku, kdy je slabé. 10. Hovořit o pocitech při bažení s odborníkem či s někým blízkým 11. Sex. 12. Relaxační techniky. 13. Jít někam, kde nejsou návyková rizika. 14. Napít se nealkoholického nápoje. 15. Požádat o pomoc. 16. S rizikovými myšlenkami diskutovat anebo vyvolat opačné myšlenky. 17. Uvažovat o příčinách bažení. 18. Využívat pomůcek, talismanů nebo symbolů připomínajících abstinenci. 19. Použít lék předepsaný lékařem. 20. V duchu nebo nahlas popisovat svoje pocity při bažení. 21. Někomu odevzdat peníze. 22. Cvičit plný jógový dech nebo dech pozorovat. 23. Pocity při bažení uvolněně a neosobně pozorovat. 24. Sám někomu nabídnout pomoc. Pomůže jóga i zapálená svíčka Pomůže také tělesné cvičení, dechové a relaxační techniky (nejčastěji klidné dýchání do břicha), opuštění stresujícího prostředí, svěření se blízkému člověku, využití profesionální psychoterapie nebo uvolněné pozorování myšlenek. Některé techniky spojují více výhod současně, jako např. jóga nebo čchi-kung (kombinují pozitiva relaxace i tělesné aktivity). Položka „včas bažení rozpoznat, uvědomit si jej na samém počátku, kdy je slabé“ má zase blízko k dobrému uvědomování, jehož užitečnost při zvládání stresu se uznává. Podobné nebo shodné jsou i způsoby, jak bažení a stresu předcházet. K nim patří např. dobrá organizace času, přiměřený odpočinek nebo pravidelnost ve stravování. Zmiňme i další postupy, které se osvědčují jako protistresová opatření a jsou patrně efektivní i při zvládání bažení, v tomto směru ale s nimi není dostatek zkušeností. Patří sem využívání zklidňující hudby, smích a humor nebo otevřený oheň (např. zapálená svíčka nebo krb). Někteří závislí používají ke zmírnění bažení hlasitou rytmickou hudbu, v tomto případě se ale nejedná o relaxaci, spíše se zde uplatňuje princip odvedení pozornosti.