Online archiv

Vydání: 1/2006

Co čte Helena Haškovcová?

Helena Haškovcová, 1/2006
Slovenská autorka Dana Podracká je české čtenářské obci málo známá. A to je škoda. Třeba proto by případným zájemcům mohl uniknout pozoruhodný diptych, který pod názvy Zielpunkt a Paní Cogito letos vydalo bratislavskénakladatelství SOFA (Bratislava 2005, 204 s., 219 s.).První kniha s názvem Zielpunkt, je uvedena podtitulem: Mýtus o věrnosti. Čtenář pak může v třinácti esejích sledovat autorčino hledání"pochopení tvořivé hlubiny člověka, který se ocitl sám se svou vizí světa, sám sesvým utrpením a odvahou, aby vyslal do společenství zprávu o bytí, které je také jeho součástí". Jinými slovy, jedná se o zamýšlení nad smyslem lidské existence v současné době, a to s důrazem na jazyk jako prostředekvzájemného dorozumění, nebo také nedorozumění. Není náhodné, že název knihy koreluje s esejem Jazyk zielpunkt."Dvojitá morálka nám dovoluje používat jazyk jako minci, na které je rub a líc. Nejčastěji se používá lícovástrany jazyka, stejně, jako se kabát nosí z lícové strany..."a dále je tematizován právě charakter jazyka"z rubu". S obvyklými prostředky jazyka běžně vystačíme, ale pro chápání a sdělování"nových objevův sobě samém, na oné bílé mapě Ducha"nikoliv. Ostatně pojmu zielpunkt je možné porozumět jako cílovému bodu,"jako jazyku novoty". který sice není zcela nový, ale který Dana Podracká obohacuje o rozměr"existence takových událostí, zkušeností a obrazů, které pramení z nitra osobnosti", a který jednotlivce přesahuje. V dalších esejích pak dominuje snaha uchopit své bytí i okolní svět práce ve svébytném jazycezielpunkt. Mimořádně zdařilé propojování vlastních myšlenek s těmi, které vyslovili další autoři, nejen z oborů filozofie, psychologie, ale také mytologie a výtvarného umění.Stejný způsob pojetí zvoleného tématu najdeme i v druhé knize sedmnácti esejů, tedy v Paní Cogito. Dana Podracká je vzdělaná žena a neudivuje, že ji zaujal osud ženy v současném světě, který popisuje v eseji, který dalcelé druhé knize název. Činí to ovšem až poté, co čtenáře seznámí s osudy žen v historizujících a mytických souvislostech. Všechny tyto eseje nepochybně zaujmou každého, kdo se zamýšlí nad osudem ženy 21. století, nad paníCogito,"která je ženou s vizí a která překročila kulturní provincialismus". Nemusejí to ovšem být jen ti, kdo teď bádají v módním stylu genderových studií.Dana Podracká je erudicí psycholožka. Je autorkou několika básnických sbírek a celé řady knih pro děti. Je nositelkou mnoha literárních cen. Knihy Dany Podracké, které jsem měla možnost přečíst, vynikají krásou slovenskéhojazyka a osobitým literárním stylem. Autorka se vyznává z toho, že musí psát,"protože hledá matrici vlastního bytí, myslící vzorec ze slov, který by se hodil na více životů a pomohl jim zorientovat se v sobě i vesvětě". Hledání vlastního smyslu života je pro každého těžké a je dobré se poučit, jak to v atomizovaném a složitém moderním světě dělá i někdo jiný, konkrétně třeba Dana Podracká.

Psychologie, příručka pro studenty

Václav Břicháček, 1/2006
Pavel ŘíčanPraha, Portál 2005. 285 s.

Psychoanalytické teorie Perspektivy z pohledu vývojové psychologie

Alena Plháková, 1/2006
Peter Fonagy, Mary TargetPraha, Portál 2005. 398 s.

Když se partneři rozejdou

1/2006
Urážky, hrdost, fyzické odloučení a konečná rezignace časem způsobí, že partneři po rozchodu začnou žít svůj vlastní život. Partneři se rozhlížejí po okolí po dalších možnostech. Bývalý vztah však není mrtvý.Princip dvojitého filtru: Jedna a ta samá vlastnost, která byla na začátku nutnou podmínkou pro vznik vztahu, se postupem času stává nepřekonatelnou překážkou, která ho v konečném důsledku rozbije.

Zkušenost ze severního Kavkazu

Kateřina BrejchováKateřina Brejchová, 1/2006
Během minulého roku jsem navštívila Čečensko, jehož obyvatelé zažívají od rozpadu Sovětského svazu těžké, nestabilní a pro psychiku náročné období. Pokusím se přiblížit, jak probíhala psychosociální intervence západní organizacev praxi.Obrázek 2

Dotazník NEO-PI-R

Tomáš Rodný, 1/2006
Dotazník NEO-PI-R patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším metodám diagnostiky osobnosti dospělých. Vychází z teorie"Big five"a je nyní k dispozici také v české verzi.Příklad vyhodnocení profilu

Logoterapie v sociální práci

Stanislava Ševčíkovákresba Ladman, 1/2006
Současná multikulturní, postindustriální společnost na nás klade velmi vysoké nároky: na jedné straně musíme vnímat nároky a požadavky okolí, na straně druhé bychom měli zůstat ve své podstatě stabilní a autentičtí: okřídlené,buď svůj!' Jak naložit s tímto dilematem?

Fyziognomika aneb Co vše lze poznat ze vzhledu člověka

Pavla Koucká, 1/2006
Odhadování povahy druhého člověka je tak staré jako lidstvo samo. Do jaké míry je však účinné? Co dokážeme odhalit z rysů tváře, rukou či postavy druhého? A kdy nás zdání klame?

Bojím se, když řídím

Jan Weinbergerilustrační foto (c) fotobanka.cz, Jan Kondziolka, 1/2006
Největší úzkost u řidičů vyvolávají křižovatky, tunely, dálnice, mosty a úzká místa mezi kamiony. Kognitivně-behaviorální terapie zde účinně pomáhá zvládat i silné strachy.Lidé, které trápí strach ze řízení auta, nemusejí být v podstatě bázliví nebo labilní. Mohou být jinak úspěšní, dynamičtí a zdraví, ,stojící oběma nohama na zemi'.

Rodinné inženýrství

Věra Müllerováilustrační foto Petr Perla, 1/2006
"Ten dělá to a ten zas tohle,"zpívá se ve známé písničce. A co vy, máte ve své rodině pravidla určující kdo, kdy a jak má pracovat?

Ženy v kruhu

Věra Roubalováarchiv Věry Roubalové, 1/2006
Chci vám představit vznik a historii ženských multikulturních skupin pod projektem KRUHY. Píšu i o vlastní motivaci. Věnuji se srovnání skupin, které probíhají v uprchlických táborech, a skupin, které organizujeme v Praze.V pražském mateřském centru YMCA probíhá multikulturní ženská skupina.

Kulturní šok - krize, nebo běžná reakce?

Terezie Tučkováilustrační foto Pavel Cejpek, 1/2006
Zahraniční stáž, či dokonce emigrace kladou vysoké nároky na psychiku. Musí však dojít přímo k šoku? Které vlastnosti a okolnosti mohou člověku pomoci? Výzkumy se různí, přesto však lze najít určité zákonitosti.Klasická teorie říká, že těsně po příjezdu do ciziny nastává období nekritického nadšení. Člověk zažívá euforii z toho, že skutečně realizoval plánovanou cestu, a vše mu připadá zajímavé.