Online archiv

Vydání: 12/2012

Zlato, pojď na to!

Jana Kárníková, 12/2012

Policejní vyjednavač

Eva Tomková, 12/2012
Ticho je to nejhorší, co se může stát

Lhaní za peníze

Daniela Kramulová, 12/2012
Experiment potvrzující teorii kognitivní disonance

Účel nesmí světit prostředky!

Hynek Jůn, 12/2012
Rizika zneužití behaviorální terapie u lidí s mentálním handicapem v pobytových službách

Jak rozumět řeči intuice?

Jan Benda, 12/2012
Existuje intuice? A může rozumně uvažující člověk něco takového brát vážně? Lze intuici důvěřovat? Po celá desetiletí pokládali vědci intuici za něco iracionálního a nevěrohodného. Studium lidského rozhodování a také kreativity je však znovu přimělo se tématem intuice zabývat. Představa, že se v životě rozhodujeme racionálně, vyvolává u většiny psychologů samozřejmě shovívavý úsměv již dávno. Od dob Freudových a Jungových je zřejmé, že pudy, emoce nebo v Jungově pojetí archetypy ovlivňují lidské chování mnohem víc, než si obvykle připouštíme. Jak ale smířit emoce a rozum, když emoce nás přece tak zaslepují? Nedávné výzkumy rozhodovacích procesů ukazují, že ne vždy. Prvotní pocity, dojmy i „tušení“ někdy bývají správné. A i když takové „někdy“ našemu rozumu jistě nepostačí, vědci tento fenomén vysvětlují, stručně řečeno, takto: Mozek přijímá v bdělém stavu okolo 11 milionů smyslových podnětů za vteřinu. Naše vědomé myšlení, sídlící v mozkové kůře, je schopné zpracovat jen asi 40 až 60 z nich. To je cca 0,00045%. Nepatrný zlomek. Zbytek podnětů mozek také registruje, ovšem ne vědomě. Přesto podle kognitivních vědců mozek tyto informace zpracovává a využívá. Děje se tak prostřednictvím dvou nezávislých, vzájemně interagujících systémů, které oba ovlivňují náš úsudek a rozhodování. Jsou označovány jako systém 1 a 2.

Pozor! může dojít Účastníkům

Monika Stachoňová, 12/2012
vzduch program, Larp – vzdělávací který vás chytí

CITÁT MĚSÍCE

12/2012
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.

22. prosince 1902

Pavel a Helena Hartlovi, 12/2012
zemřel ve věku 62 let neurolog a psychiatr Richard Freiherr von Krafft-Ebing

prosinec 2012

12/2012

Theatrum mundi

12/2012

Ty věci se mi začínají schovávat…

Hana Marková, Kamila Šiffelová, 12/2012
S přibývajícím věkem není neobvyklé, že člověk čas od času na leccos zapomene; když se učí něco nového, nejde to již tak rychle jako dříve, udržet pozornost vyžaduje stále větší úsilí. Co když ale člověk cítí, že problémy, které mu selhávající paměť přináší, jsou mnohem závažnější než u osob stejného věku?

Voňavý marketing

Eva Jedelská, 12/2012
Podprahová reklama, taková, která ovlivňuje naše spotřební chování, aniž bychom ji vědomě zaznamenávali, je ve většině zemí včetně České republiky zakázána. Přesto se s ní setkáváme: v nákupních centrech, hotelech, bankách, autosalonech i na letištích. Vetřelci nám do hlavy pronikají jednoduše – nosem.