DVA BYLI VŽDY MÁLO…

Již ve 4. století př.n.l. byly provozovány skupinové erotické hrátky. Avšak základy pravé polyamorii byly pomalu položeny až zavedením takzvaného levirátního sňatku, který znamená povinnost muže vzít si a podporovat vdovu po svém bratrovi. Cílem bylo zachování rodu a jeho jména - proto se vyskytoval převážně v zemědělských společnostech. Dnes je již znám jen v několika málo orientálních židovských komunitách. V historii polyamorie je důležitým faktem, že byla velkým privilegiem bohatých mužů, neboť jen ti zvládli živit více manželek či případných milenek. Největší rozpuk polyamorie a skupinových soužití proběhl během sexuální revoluce v 60. a 70. letech 20. století. V současné době se častěji vyskytuje polygynie (mnohoženství) než polyandrie (mnohomužství). I způsob společného soužití se může lišit – například je jednotlivec součástí několika paralelních rodin najednou, nebo se jedná v podstatě o jedno skupinové manželství.

Placená zóna

- red -