Pro inzerenty

Profil časopisu

Jediný časopis v ČR, který se obrací zároveň na pedagogy i rodiče.

Vztah rodiny a školy je v dnešní době klíčový – časopis je partnerem oběma stranám. Zabývá se řešením problémů, s nimiž se učitelé a rodiče setkávají při výchově a vzdělávání dětí. Pomáhá při školní i domácí přípravě, při výběru vhodné střední školy, pravidelně se věnuje i zdravotní problematice, dětské psychologii či pedagogice volného času. 

Časopis se zaměřuje jak na každodenní praxi v klasických školách, tak na alternativní pedagogické směry a nové trendy ve vzdělávání. Poradenské rubriky slouží jako prostředník mezi pedagogickou a rodičovskou veřejností a vzdělávacími institucemi či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soustavně mapujeme také svět dnešních dětí – co je baví, zajímá, inspiruje. 

V časopise najdete různé náměty a výukové materiály, které lze využít ve škole i pro domácí procvičování. Pravidelnou součástí jsou též recenze učebnic, aktuality z dění na školách či rozhovory se zajímavými osobnosti z oblasti výchovy a vzdělávání

Rodina a škola – dobrý průvodce na cestě výchovou a vzděláváním. Čtení o škole, které vás bude bavit


Kontakt na inzertní manažery

Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz


Stáhněte si náš Mediakit

Harmonogram uzávěrek Rodiny a školy