PODLE OBOČÍ POZNÁŠ NARCISTU

Výzkumníci z univerzity v Torontu se pokusili zjistit, podle kterých rysů v obličeji na přítomnost narcismu v osobnosti toho, na koho se díváme, vysuzujeme. Zdá se, že jde převážně o horní polovinu obličeje, kde tyto signály hledáme, a konkrétně se jedná o oblast očí a obočí. Zjistili, že obočí hraje při detekci narcismu ještě důležitější roli než oči samotné. Sledovat obočí je tedy pro rozpoznání narcismu klíčové.

A proč právě obočí? Obočí je jednou z nejvýraznějších částí obličeje, sloužící hned několika důležitým společenským funkcím. Přispívá k vyjádření emocí, a to zvláště na větší vzdálenost, neboť je k ostatní ploše obličeje kontrastní. Signál obočí může doplňovat význam verbální komunikace nebo poukazovat na skrytý podtext daného prohlášení. Obočí je také mnohem důležitější při identifikaci známé osoby než oči samotné. Je prokázáno, že známého člověka poznáme častěji podle jeho obočí než podle jeho očí. Obočí také ovlivňuje atraktivitu a výběr partnera.

Barvení, voskování či trvalé tetování jsou běžnými prostředky zvýraznění oblouku a plnosti obočí. Tyto praktiky mohou zajistit, že lidé vypadají atraktivněji a ovlivňují tak svou zjevnou mužskost nebo ženskost. Vzhledem k tomu, že narcisté se často chovají agresivně v sexuální konkurenci a obvykle si užívají úspěchu při zajišťování krátkodobých sexuálních partnerů, jejich velkolepá obočí by mohla signalizovat tuto zdatnost ostatním.

Placená zóna

- red -