KDYŽ Z PASTI NENÍ ÚNIKU

Karanténní opatření vydaná v souvislosti s nákazou Covid-19 nás všechny na nějaký čas uzamkla ve svých domovech. Téměř bezvýchodná situace tak vznikla pro oběti domácího násilí. Kontakt s násilníkem v domě probíhal v podstatě 24 hodin denně a stopy fyzického ubližování na těle oběti nikdo nemohl spatřovat. A hlášení o domácím násilí za dobu karanténních opatření opravdu drasticky stoupla.

Podíváme se na čísla poskytnutá Informačním a poradenským centrem pro ženy ROSA za období od března do června tohoto roku v porovnání se stejným obdobím roku předchozího. Zaznamenali obrovský nárůst konzultací distanční formou (o 100 %), ale také celkový nárůst poptávky po odborné pomoci (o 60 %). Během této doby se znatelně zvýšila intenzita i počet incidentů, což ukázal kvalitativní výzkum, v rámci kterého výzkumníci prováděli rozhovory s obětmi domácího násilí a dále sledovali průběh jednotlivých případů.

Placená zóna

- red -