3x TIP

Aplikace


EnZetko

Jednu pomyslnou svíčku na dortu by tento měsíc sfoukla aplikace EnZetko, unikátní projekt, za kterým stojí nezisková organizace Neposeda z.ú. Základní myšlenkou, která stála při vzniku EnZetka, je přizpůsobit se tempu doby a začít komunikovat „společným jazykem“ s novou generací, pro niž je digitalizace prostředí a mezilidských vztahů přirozenou věcí. Aplikace nabízí dospívajícím online chatové psychologické poradenství v neomezené míře a v jakémkoli čase. K tomuto měsíci pomohla psycholožka na chatu více než 300 dětem a dospívajícím.

Zároveň je aplikace EnZetko interaktivním katalogem nízkoprahových služeb, které jsou součástí preventivních sociálních služeb pro dospívající po celé České republice. „Nízkoprahovost“ takových služeb znamená, že nabízejí pomoc většinou bezplatně a bez administrativních nutností.

Další informací a možnost stažení aplikace EnZetko na webu https://www.enzetko.cz.


Akce

Křehká mateřská psychika

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví uvádí 22. 9. 2020 od 19 hodin Městská knihovna v Praze přednášku z cyklu Laboratoř mysli, kterou tentokrát povedou MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., a Ing. Veronika Kubrichtová. Tématem budou prožitky provázející mateřství.

Pro ženu je mateřství obdobím plným radosti – tak nejspíš zní všeobecný dojem. Avšak jako každá velká změna s sebou může i tato primárně pozitivní nová životní fáze přinést určité těžké momenty, o kterých se mluví již mnohem méně. A přitom každá pátá maminka prožije v době během těhotenství či po porodu nějaké psychické obtíže. Antonín Šebel s těmito ženami pracuje v perinatální psychiatrické ambulanci Národního ústavu duševního zdraví a také spolupracuje s dalšími podobnými pracovišti v USA. I proto ví, že péče o psychiku maminek je u nás nedostatečná. Další přednášející bude Veronika Kubrichtová, která se k tématice poporodních prožitků dostala skrze vlastní zkušenost. Po úspěšném překonání tohoto období se rozhodla podporovat ostatní maminky v podobných situacích. V roce 2014 založila neziskovou organizaci Úsměv mámy, jejíž cílovou skupinou jsou ženy, kterým do života po porodu vstoupily psychické obtíže.


Seriál

Corpus Christi

Drama, Polsko, 2019

Mladý Daniel se ocitl v nápravném zařízení. Prožitky z tohoto místa obrátí jeho život o sto osmdesát stupňů – až bude propuštěn, chtěl by se stát knězem. Jenže pro duchovní obec je nepřijatelné, aby mezi ně vstoupil někdo s tak černou minulostí. Daniel má tedy začít pracovat jako truhlář v jednom malém městečku. Po příjezdu se však převlékne do kněžského roucha a shodou náhod se ujme péče o zdejší farnost. Mladá krev je pro místní skutečným požehnáním, neboť jsou na nich stále znát stopy tragédie, která se zde odehrála. S Danielovou pomocí snad mohou všichni konečně dojít klidu. Jak to však bývá, každé vítězství provázejí jisté oběti…

Placená zóna

- red -