Pod jednou střechou

Jaké jsou předpoklady bezkolizního soužití více generací pod jednou střechou? Co je možné udělat dodatečně, a na co třeba pamatovat už při projektu domu, uvažujeme-li například, že se k nám jednou přistěhují prarodiče ?

Rozdělme si tyto premisy pěkně popořádku. Dobré poměry ve vícegeneračních domácnostech ovlivňují předpoklady osobnostní, situační, finanční a také ovšem funkční a provozní. Pojďme se teď na ně podívat trochu podrobněji.


Osobnostní předpoklady jsou zajisté nejdůležitější. Svatý František z Assisi se modlil, aby se nestal na stará kolena bručounem, kterého považoval za vrcholné dílo ďábla. Staří lidé jsou různí a věk, ztráta životní perspektivy a osobní rezignace na veškeré krásy žití jsou opravdu schopny nečekaně akcelerovat mnohé vlastnosti, které se v mládí jevily jako zajímavé projevy individuality či neotřelý pohled na svět.

Placená zóna

Jan Rampich