Wilhelm Wundt - otec experimentální psychologie zemřel před sto lety

Možná by dnes nebyla psychologie taková, jakou ji známe, nebýt Wilhelma Wundta. Jen díky němu se totiž mohly začít psát dějiny psychologie coby samostatné vědecké disciplíny. Wilhelm Wundt přichází na svět jako čtvrté dítě v rodině luteránského biskupa. Intenzivně se zajímá především o medicínu – studuje ji hned na třech univerzitách. Již ve svých 32 letech se stává profesorem fyziologie na univerzitě v Heidelbergu, během následujících let pak přijímá tuto významnou pozici (avšak v oboru fi lozofi e) ještě na univerzitách v Curychu a v Lipsku. Nutno poznamenat, že vedle této pracovní vytíženosti vzkvétá i jeho rodinný život, neboť se v roce 1872 žení a postupně zplodí i tři potomky.

Placená zóna

Kristýna Fílová