Medailonek: Irvin Yalom

Celosvětově uznávaný psychiatr a psycholog Irvin David Yalom se narodil 13. června 1931. Jeho rodiče byli ruští imigranti židovského původu, do Spojených států amerických přišli na začátku minulého století. Irvin Yalom se tedy musel vypořádat s chudým rodinným zázemím, protože zdrojem rodinného zabezpečení byl malý obchůdek na rohu ulice, který vedli jeho rodiče. I jeho původ byl jistou nevýhodou, Yalom se například musel smířit s kvótami na židovské adepty studia medicíny. Díky svému úsilí se ovšem na medicínu dostal a celkem záhy si jako svou specializaci vybral psychiatrii. Yaloma známe jako zástupce existenciálního přístupu. V terapii razí vztah založený na přítomném okamžiku, vždy ho velmi zajímá, co jeho pacient zažívá. Noří se spolu s ním do jeho životního příběhu a pomáhá pacientovi, aby si pomohl sám. Yalom je také velký zastánce skupinové terapie, která má ve Spojených státech amerických velkou tradici. 

Za klíčový okamžik svého života ovšem Yalom sám nepovažuje některou ze svých stovek přednášek a konferencí, ani zvláště vydařenou psychoterapeutickou intervenci. Tím okamžikem je jeho setkání s Marylin, jeho budoucí ženou, na jejíž večírek jej, plachého teenagera, vtáhl kamarád oknem. Tak začala láska jeho života. S Marylin prožili desítky let, mají tři děti a řadu vnoučat, a rodinné hodnoty jsou pro Yaloma zásadní. Své ženy si nesmírně váží a uznává ji.  

Yalom napsal řadu knih: beletristické tituly Chvála psychoterapie, Lži na pohovce, Když Nietzsche plakal, Problém Spinoza, Máma a smysl života, Každý den o trochu blíž, Láska a její kat, Léčka Schopenhauerem, Pohled do slunce a Hovory ksobě, odborné knihy Teorie a praxe skupinové terapie a Existenciální psychoterapie, a autobiografii Stávám se sám sebou, která je jeho poslední knihou. Všechny Yalomovy knihy vyšly v nakladatelství Portál. 

 

Marie Těthalová

Související články