Soutěž pro mateřské školy

Udržitelnému rozvoji v předškolním vzdělávání není v České republice dosud věnováno mnoho pozornosti. Proto se Český výbor OMEP v souladu s prioritami Světového výboru OMEP rozhodl tuto oblast více podpořit a vyhlašuje projekt spojený se soutěží nazvaný Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé mateřské školy.

Podkladem pro realizaci projektu a účast v soutěži je práce s hodnoticím nástrojem, který umožňuje učitelům i vedení mateřských škol reflexi jejich práce a stává se také podkladem pro plánování změn v oblasti udržitelného rozvoje. Vyhlášení projektu, zadání soutěže a kompletní hodnoticí nástroj jsou zveřejněny na stránkách OMEP: https://www.omep.cz/esd-projekty.

Vítěz obdrží 10 000 Kč, 2. místo 6000 Kč a 3. místo 4000 Kč. Vítězové taktéž obdrží celoroční předplatné časopisu Informatorium 3–8.

Uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2022

Všichni finalisté budou mít hrazenou účast na konferenci OMEP.

-red-