Učíme i na zahradě

Výchova a vzdělávání dětí v naší mateřské škole vychází ze Školního vzdělávacího programu „S kouzelnými slovíčky projdeme svět celičký“. Na tento program jsme navázali projektem „Po naučné stezce“. Cílem našeho projektu bylo upravit zahradu a tím získat podmínky ke zkvalitnění a rozšíření výuky a hry venku. Vybudovali jsme naučnou a výukovou stezku, která přispívá k rozvoji řečových dovedností a motoriky. Vysadili jsme nové stromy, keře, bobuloviny, trvalky, bylinky, cibuloviny. Přibyla dvě týpí, barely na dešťovou vodu a kompostéry. Revitalizace původní zahrady proběhla za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a zřizovatele. Zahrada splňuje všechny požadavky přírodní zahrady a byl jí právem udělen titul „Přírodní zahrada“.

Na zahradě naší mateřské školy jsme při příležitosti seznámení veřejnosti s jejími úpravami uspořádali „Velkou zahradní slavnost“, které se zúčastnilo celkem 264 dětí a dospělých. Doprovodný program připravily paní učitelky s dětmi. Do přípravy se zapojily také provozní zaměstnankyně, které přichystaly návštěvníkům občerstvení. O tom, že se akce zdařila, svědčí reakce některých rodičů: „Výborný nápad!“, „Děkujeme za krásné odpoledne!“, „Skvělá výzdoba!“, „Příjemně strávené odpoledne“ a mnoho dalších.

Eva Trandová a Jaroslava Kotačková

MŠ U Obůrky, Třebíč 

-red-