Sněm společnosti pro předškolní výchovu, z.s.

Zveme vás na jarní sněm, který ponese název Kvalitní mateřská škola. Na programu budou následující přednášky:

Inkluze a kapacita mateřských škol (Mgr. Ivana Blažková; MŠMT)

Barcelonské cíle (Mgr. Alexandra Lacinová; MPSV)

Chodit do mateřské školy nestačí (PhDr. Irena Borkovcová, MBA; ČŠI)

Aktuální školská legislativa (Mgr. Pavla Katzová; MŠMT)

Dlouhodobý záměr vzdělávání 2023–2027 – včetně diskuze (Mgr. Bc. Martina Běťáková; MŠMT)

Inovativní metody v předškolním vzdělávání (Mgr. Hana Švejdová, Mgr. Hana Svobodová; Pedagogická fakulta JU ČB)

Místo konání: Hlavní zasedací sál MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Termín: 18. dubna od 8.30 do 15.30

Účastnický poplatek: 700 Kč, členové SPV 300 Kč

Registrace do 10. dubna zde: https://1url.cz/@SPVCR

Sněm se koná pod záštitou Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy, radního hl. m. Prahy


Placená zóna