Vzdělávací přístup Reggio Emilia

Nejspíš každý předškolní pedagog nebo rodič, který se zajímá o výběr mateřské školy pro své dítě, už slyšel o různých druzích alternativního vzdělávání. V nabídce jsou často montessori školy, waldorfské nebo třeba ty zaměřené na daltonský způsob vzdělávání.

Těchto alternativních škol je především ve větších městech celá řada. Já bych vás ale dnes ráda seznámila s přístupem, který je u nás zatím stále v plenkách, i když ve světě je hojně rozšířen již dlouhá desetiletí. Jedná se o filozofii Reggio Emilia, kterou se po malých krůčcích snažíme z mateřské školy Safirka dostat do širšího povědomí veřejnosti jakožto první MŠ, která se touto filozofií v ČR inspiruje.

O co se tedy jedná?

Obecně řečeno je Reggio Emilia přístup k učení v raném dětství pojmenovaný po městě, kde v Itálii vznikl. Zakladatel Loris Malaguzzi věřil, že děti po 2. světové válce potřebují holistický druh vzdělání. Založil přístup Reggio Emilia na víře, že každé dítě je jedinečné a své zájmy bude vyjadřovat mnoha různými způsoby. Tato víra má praktický dopad a vytváří prostředí pro společné učení, kde se učitelé učí s dětmi a pracují v rovnocenném vztahu, nikoli hierarchickém. Toto partnerství má rovněž zahrnovat rodiče a komunitu každého dítěte.

Reggio Emilia je velmi spjato s dětskými smysly a při učení se spoléhá na zrak, zvuk, dotek a dokonce i chuť a čich. Výsledkem je, že třídy v Reggio Emilia mají tendenci vypadat jinak než ve standardních školkách – často mívají velké společné prostory s přírodními prvky a spoustou dostupných materiálů, které podněcují zvídavost. Po celém světě se mnoho škol prezentuje jako inspirované Reggiem. Oficiálně, na rozdíl například od Montessori přístupu, neexistují žádné organizace nebo agentury, které by certifikovaly školu jako „školu Reggio“.

Placená zóna

-red-