Hulínské velikonoční prázdniny

Na velikonoční prázdniny jsme pro naše nejmenší připravili oblíbený a přitažlivý program, a to výlet do ZOO Lešná. Třebaže počasí nám příliš nepřálo, 65 chlapců a děvčat si prohlídku areálu užívalo se zájmem a zvědavostí. Snad nejvíce obdivovaní byli lvi a tygři. Nechybělo ani delší zastavení a pozorování dovádějících lachtanů. Všichni účastníci výletu se nejvíce těšili do pavilonu s rejnoky, kde se děti účastnily krmení rejnoků a nadšeně sledovaly jejich vodní dovádění.

Na zakončení prohlídky ZOO nechyběla svačinová přestávka, aktivita na průlezkách a zakoupení drobných suvenýrů. Domů jsme se vraceli plni zážitků z probouzející se jarní přírody.

Eva Formánková 

Vedoucí vychovatelka ŠD

-red-