Poděkování u příležitosti 70. výročí vzniku SPgŠ v Berouně

Vážená redakce, více než 25 let odebíráme časopis Informatorium 3-8 . Toto odborné periodikum nás, kteří vyučujeme pedagogiku, psychologii a speciální pedagogiku, obohacuje a informuje o aktuálním dění v oblasti předškolního a zájmového vzdělávání.

Obsah publikovaných článků také inspiruje naše žákyně a žáky. Při tvorbě seminárních prací, referátů a prezentací využívají váš časopis jako jeden z informačních zdrojů vedle učebnic, slovníků, didaktických příruček a webových stránek. Řada z nich si na naše doporučení zajistila předplatné a odebírá Informatorium 3–8 osobně a pravidelně. 

Kromě všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou součástí přípravy v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika hodiny průběžné pedagogické praxe v Berouně. Ve 2. ročníku žákyně a žáci docházejí do školních družin vždy v úterý odpoledne, ve 3. ročníku probíhá praxe pravidelně v mateřských školách ve čtvrtek dopoledne. Zde si naši žáci, již v roli praktikantů, zkouší přímo v terénu práci s dětmi. Hrají si s nimi, organizují jejich pohybové činnosti a sporty, učí je zpívat s hudebním doprovodem, podněcují jejich výtvarnou tvořivost a rukodělné dovednosti. Celkově u dětí předškolního a školního věku podporují rozvoj všech zájmových aktivit. Ověřili jsme si, že při plánování a realizaci činností s dětmi naši žáci a žákyně využívají zajímavé náměty a postupy právě ze stránek Informatoria 3–8.

V letošním roce si Střední pedagogická škola připomíná úctyhodných 70 let od založení pedagogického oboru v Berouně. Při této významné příležitosti bych chtěla prostřednictvím vašeho časopisu poděkovat za příkladnou spolupráci zdejším základním a mateřským školám. Jedná se o Jungmannovu ZŠ, 2. ZŠ a MŠ Preisslerova ul., ZŠ Komenského ul., ZŠ Wagnerovo nám., MŠ Pod Homolkou, MŠ Sluníčko ul. V. Vančury a Husova ul., MŠ Drašarova ul., MŠ Tovární ul. Spolupráce s výše uvedenými školami je dlouhodobá a týká se třech forem praxí, jak průběžné, tak souvislé i dobrovolné.

Milé paní učitelky a vychovatelky, vážíme si vašeho pedagogického mistrovství, vstřícnosti a podpory, kterou poskytujete našim žákyním a žákům jak v denním, tak v dálkovém a kombinovaném studiu. Pomáháte jim na jejich cestě za profesním uplatněním. Velice děkuji.

PhDr. et PaedDr. Eliška Zapletalová

vedoucí komise pedagogiky a psychologie, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun

        

-red-