Kamarádíme s dětmi z celého světa

Možná ani nevíte, co všechno děti v mateřské škole dělají. Povědomí většiny lidé je, „že si hrají“. Ale jak si hrají? V tomto už jsou odbornicemi učitelky, které umí nastavit hru tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech a přitom si ani neuvědomovaly, že se učí.

Snažíme se, aby děti vzdělávalo podnětné prostředí školy a vhodně nabízené didaktické pomůcky. V souladu s našimi třídními vzdělávacími programy jsme dětem nabídli ke „studování“ mapu světa, glóbus, atlasy, různé encyklopedie. Dětská zvídavost nás motivovala k myšlence přiblížit dětem oblast interpersonální na základě jejich vlastního prožitku.

Projekt „Kamarádíme se dětmi z celého světa“ na sebe nedal dlouho čekat. K jeho realizaci jsme využili počítačovou komunikaci. Oslovili jsme některé České školy bez hranic ve světě a navrhli jsme jim spolupráci. Výhodou je, že tyto děti mluví česky a můžou tedy s našimi dětmi komunikovat. K navázání prvního kontaktu jsme poslali videa, ve kterých děti představily svoji školku, zazpívaly naší školní hymnu. Na zpětnou vazbu jsme nečekali dlouho, ozvaly se nám děti z Ženevy a spolupráce se pěkně rozvinula. Využili jsme předvánoční období a poslali dětem vánoční přání, které děti samy vytvořily. Z Ženevy jsme během roku obdrželi videa z akce „Andersenova noc“, kde děti sehrály klasickou českou pohádku, přání pro děti k Vánocům a fotografie činností ve školce. Loni o Vánocích nás navštívila jejich paní učitelka Andrea. Děti se dozvěděly, jak to v Ženevě chodí, a poslaly dětem malé dárečky. Poté se ozvala Česká škola bez hranic z Paříže. Mimo jiné nám poslali video s průřezem jednoho dne ve školce, básničky ke Dni matek. Zmínka o nás se objevila i v jejich občasníku „Lipové listy“. 

Další školkou, kterou zaujal náš projekt, je Česká škola bez hranic v Torontu. Děti z Kanady poslaly anglickou básničku o Jablíčku, poslaly nám přání k Velikonocům a daly našim dětem úkol namalovat a poslat obrázky. Spolupráce se dařila i v době distanční výuky. My zase na oplátku posíláme videa s vánočními koledami, fotky např. ze zimní olympiády v MŠ, výtvarných činností, video z vítání jara, přání k MDD a na rozloučenou také záznam z aktivit na zahradě. Do školky v Torontu chodí i Tomášek, který nás v září loňského roku se svými rodiči dokonce navštívil. Strávili jsme spolu krásné dopoledne. Spolupráci s ČŠBH v Londýně a Káhiře kvůli covidové situaci nebylo možné uskutečnit, i když se jim nápad velice líbil.

I tak máme radost z možnosti KAMARÁDIT S DĚTMI Z CELÉHO SVĚTA.

Jana Jacková

MŠ Zámecká, op. Husova čtvrť Rosice         

-red-