I Evropané mají své rituální drogy: Na úspěch! Na zdraví! Na přátelství! Připíjíme si rádi a na ledacos…

Placená zóna

Pavla Koucká