Operace se zdařila, pacient ztloustl

Důsledkem záchvatovitého přejídání může být rozvoj obezity až do obrazu obezity morbidní. Ta je zároveň indikací k chirurgickému řešení obezity, k bariatrické operaci.

Placená zóna

(dak)