Leváci a praváci

Asociace předškolní výchovy a Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha zvou na setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem na téma Lateralita - problematika funkčnosti a významu pravé a levé hemisféry. Termín: 11. února 2005 od 13hod. Místo: PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 (aula). Možno přijít bez přihlášení. Informace: e-mail: asociacepv@seznam.cz, www.asociace.cz.

Placená zóna