ČTVRTLETKA JAKO HOSPITACE

Lze chápat kontrolu čtvrtletních písemných prací ze strany ředitele školy jako formu hospitace? J. K., Dobříš

Placená zóna