Jak dětem přiblížit vizuální umění?

V mateřské škole Pohorelá se již několik let věnujeme interpretaci vizuálního umění. Tvoříme a ověřujeme interdisciplinární projekty vycházející z verbální a vizuální interpretace uměleckých děl.

Některé z nich již byly publikovány v knize Umělci v mateřské škole (Portál 2016), kde jsme vysvětlily, jak je s dětmi možné uskutečňovat verbální a vizuální interpretaci výtvarného uměleckého díla, a uvedly jsme zde také náměty na konkrétní aktivity. Nadšení dětí během uskutečňování aktivit a jejich dotazy, kdy si zase budou hrát na umělce, nás podnítily k pokračování v dané problematice. Vybraly jsme díla různých žánrů a uměleckých směrů a díla vytvořená různými technikami. 

V duchu interpretace vizuálního umění se v naší mateřské škole nesla též tematika Vánoc. K interpretaci jsme vybraly dílo Josefa Lady s příznačným názvem Tichá noc. Hovořily jsme o obrazu Tichá noc (obr. 1), ale děti se seznámily i s dalšími díly, na nichž je znázorněn život na vesnici v zimním období (obr. 2 a další obrazy J. Lady z prezentace). Děti se jako obvykle seznámily s historií vzniku uměleckého díla, se stručnými informacemi o autorovi a dále o obsahu a formě uměleckého díla. Aktivita byla završena vizuální interpretací. Ukázka, kterou vám nabízíme, má stejnou strukturu, jako najdete v publikaci Umělci v mateřské škole.

Placená zóna

Marie Těthalová