Co teď a co potom?

Na tohle se nedá připravit, slýcháme v médiích v souvislosti s koronavirem. Nemáme s tím žádnou zkušenost… Možná si ale vzpomeneme na zkušenost s povodněmi (a ti nejstarší i se světovou válkou). I v těchto případech bylo potřeba nejprve přežít akutní fázi, což se nakonec ukázalo jako jednodušší. Pak ale přichází fáze chronická a fáze krátkodobých a následně dlouhodobých dopadů, které mohou být delší a náročnější – opadnutím vody to totiž zdaleka nekončilo… Co s tím? Přinášíme pohled pěti českých psychologů.

Nebojte se po karanténě k terapeutovi

Michal Nikodem

Působí jako vztaholog a psychoterapeut 


Společnost se postupně snaží vzpamatovávat z náhlého a nedobrovolného zastavení. Jak se nejlépe probudit do úplně nové etapy našich životů? Co bychom měli udělat, aby se nám dařilo dobře a žili jsme spokojeně? Krize prý znamená i příležitost. Jak s ní naložit a pokud možno využít ve svůj prospěch všechny změny, které nás postihly? Jak v tom všem najít smysl svého života? Dobrá rada nad zlato. 

V posledních dvou měsících se to na sociálních sítích a v médiích radami jen hemží. V době izolace a přísných restrikcí získalo mnoho lidí spoustu času, a tak všem okolo radí. Jak si v této době nastavovat denní režim, jak si udělat v těchto dnech pohodu, jak si uklidit sklep, jak správně jíst, jak cvičit, jak doma učit děti a nezbláznit se, jak zhmotňovat své strachy... Upřímně – divil bych se, pokud ještě někdo tyto články zvládá číst a především se těmito radami skutečně řídit. Novináři, ať mluví s kýmkoli, prahnou po 10 + 1 tipech „jak“, prognózách a predikcích a je jim často jedno, koho se vlastně ptají – lékaře, terapeuta, ekonoma. 

Šok a krize jako spouštěče hlubších změn

Nyní jsme v situaci, kterou valná většina populace nikdy nezažila. Probíhá celosvětová intenzivní a hluboká krize a my, aniž bychom si to uvědomovali, jsme v šoku. Já, vy, on, ona, oni. Celá společnost je v šoku. V kolektivním šoku. A každý z nás se s tím vypořádává po svém. Z osobních zkušeností, literatury i praxe terapeuta vím, že náš systém – tělo + mysl + duše – jsou natolik inteligentní, že si se šokem umí poradit. Nahodí záložní systém, jakéhosi autopilota, a ten nás obdobím šoku provede. Nastaví nás do modu přežití, vše ostatní jde stranou. Když pak šok odezní, zůstanou v našem systému rány a k tomu se navíc aktivují staré, zasuté a nevyléčené šrámy a jizvy.

Aby člověk alespoň trochu změnil své návyky a vzorce chování, musí projít celkem hlubokou krizí. Musí dopadnout na dno a sám zjistit, že jeho stávající modely chování jsou nastaveny špatně a kvůli tomu nežije naplněný život. Musí sám chtít tyto modely a vzorce prozkoumat a měnit. A právě v tom může být velmi nápomocný průvodce či terapeut.

V období šoku si jen málo lidí uvědomí, že potřebuje odbornou psychickou podporu, že by si mohli říct o pomoc. Navíc využívat služby psychoterapeuta znamená pro většinu lidí známku selhání. Ale teprve po odeznění šoku či krize nás naše hluboká vnitřní inteligence začne navádět na správnou cestu. A právě v této fázi je nejvhodnější využít služeb terapeuta či jinou formu podpory. Může se jednat o různé mužské či ženské kruhy či jiné seberozvojové skupiny, které jsou založené na sdílení, porozumění a uvědomění. V tomto okamžiku, kdy je nám těžko, jsme totiž ochotni zkoumat naše stávající motivy a kořeny chování a experimentovat s novými návyky. Když už si nevíme rady, jsme navíc otevření sdílení svých těžkostí s terapeutem nebo s lidmi ve skupině, kteří jsou nestranní. 

Přece jen jedna rada na závěr...

Jak se probudit do našich nových životů? Co udělat pro spokojený život? Jak využít krizi, najít smysl života a začít žít naplněně? Zde je každá rada drahá, také proto, že každý jsme jiný. Každý prožíváme stejnou situaci jinak a nacházíme se v rozdílných životních etapách. Přesto pro vás přece jen jednu mám. Ať už to děláte tak, či onak, cítíte-li se v tom dobře, děláte to správně.  Pokračujte v tom až do chvíle, kdy ucítíte, že byste chtěli něco jinak.

Pokud už tam jste anebo jste se ocitli v úzkých a zabředáváte hlouběji a hlouběji do kruhů závislostí, přejídání se, tloustnutí, sebedestrukce, vzteku, agrese, či naopak apatie, lenosti a lhostejnosti, využijte služeb průvodce, terapeuta či seberozvojových seminářů a skupin. 

Mnoho terapeutů funguje i na dálku, např. přes Skype či WhatsApp. Uleví se vám hned po prvním setkání. Nebojte se. Nestyďte se. Řekněte si o pomoc!

Pokud se nacházíte v tíživé finanční situaci, existuje v ČR vynikající síť profesionálních služeb, jako jsou linky důvěry či on-line poradny. Mnoho psychoterapeutů nabízí své služby, pro lidi, kteří se ocitli v psychické a finanční nouzi, zdarma. Já také patřím mezi ně – najdete mě na www.vztaholog.cz nebo spolu s dalšími stovkami kolegů také na  www.delamcomuzu.cz

Placená zóna

Matyáš Zrno