Online archiv

Autor: Romana Melicharová

Úrazů na horách přibývá

Romana Melicharová, 3/2010
Nejen rodiče ale i pedagogové by měli poučit děti o tom, jak se mají chovat na sjezdovkách. Zejména v hodinách tělesné výchovy lze vyhradit čas k diskusi o nebezpečí, které může číhat na sjezdovce a jak mu nejlépe předcházet. Zvláště pokud se chystá třída na lyžařský výcvik.

Vila Tugendhat? Skvělý námět na propojení předmětů

Romana Melicharová, 2/2010
Byla jednou jedna krásná vila a ta oslovila britského spisovatele. Tak vznikl úžasný román Simona Mawrera Skleněný pokoj, který ve světě vyvolal novou vlnu zájmu o funkcionalismus, Brno a dějiny České republiky ve dvacátém století. Stejný pokus můžete udělat se studenty středních škol. Dejte jim knihu přečíst a poté propojte předměty dějepis, zeměpis, geologii, literaturu či výtvarnou výchovu. Poznatky související s funkcionalistickou vilou je mohou vtáhnout přímo „do děje“.

Přerůstají děti učitelům přes hlav u?

Romana Melicharová, 10/2009
Podle statistik násilných trestných činů stoupá agresivita dětí a mládeže. Pokud bychom se ohlédli za atmosférou škol před několika desítkami let, tak lze vysledovat velký rozdíl v kázni školáků. Starší pedagogové tvrdí, že si dříve děti vůči kantorům nedovolili to, co dnes.

Tanorexie : Neopálené si připadají ošklivé

Romana Melicharová, 9/2009
K létu jistě opálená kůže patří. Ovšem bronzový odstín těla již dávno nesouvisí pouze se slunným počasím několika teplých měsíců, jelikož v soláriu lze hnědého opálení docílit v průběhu celého roku. Móda hnědé pokožky ovšem přináší nový problém, tanorexii. Jedná se o chorobnou závislost na opalování. Čím dál tím více postihuje i dívky školou povinné.