Online archiv

Autor: Zuzana Burdová

Divadelní cestou k moderní historii

Zuzana Burdová, 10/2021
Divadlo Paměti národa, které je součástí vzdělávacího oddělení organizace Post Bellum, vzniklo v roce 2019. První divadelní kroužky se otevřely v Praze. Poté se tento způsob práce s dětmi rozšířil i do dalších regionů. Kromě pravidelných kroužků vznikají i další divadelní projekty.

NAŠE UČEBNICE MÁ ZCELA NOVOU KONCEPCI

Zuzana Burdová, 10/2011
Zajímalo mne, jak k tvorbě učiva přistupovaly autorky. Zeptala jsem se Michaely Dvořákové, jedné z oceněných autorek, jaký byl jejich koncept a co pro ně ocenění znamenalo.

PRVOUKA 2 JE NEJLEPŠÍ EVROPSKOU UČEBNICÍ

Zuzana Burdová, 10/2011
Odbornou porotu ve Frankfurtu nad Mohanem, složenou z evropských pedagogů, didaktiků a nakladatelů, nejvíce zaujal český komplet učebních materiálů Prvouka pro 2. ročník základních škol. Na mezinárodním veletrhu byla kniha vyhlášena Nejlepší evropskou učebnicí. Zlatá medaile putovala v letošním, dvanáctém ročníku, do nakladatelství Fraus. Zvláštní cenu poroty pak přivezla i interaktivní učebnice zeměpisu pro 9. ročníky od stejného nakladatele.

JSEM UČITELSKÉ DÍTĚ!

Zuzana Burdová, 8/2011
Když o sobě někdo ve společnosti prohlásí, že je učitelské dítě, okolí se tváří chápavě a do jisté míry shovívavě. Jako by tím bylo vše vysvětleno. Ale co vlastně znamená být učitelem a zároveň rodičem?

V ČEM SPOČÍVÁ ÚSPĚCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL?

Zuzana Burdová, 7/2011
Po podzimní generálce maturit prohlásil ministr školství Josef Dobeš v České televizi, že „veřejné školy byly lepší než církevní a soukromé školy byly až třetí“. Zkouška „naostro“ jeho slova nepotvrdila. Když se sčítaly výsledky, mnozí byli překvapeni. Z deseti nejlepších gymnázií byla církevní hned tři. Pražské Arcibiskupské gymnázium skončilo celkově na třetím místě, brněnské Cyrilometodějské na pátém a českobudějovické Biskupské gymnázium J. N. Neumanna na místě desátém. V Česku je přitom z celkového počtu 1423 škol církevních pouze třicet šest.