Online archiv

Vydání: PD 2/2024

Psychoterapie dětí a dospívajících v dnešní době

Peter Pöthe, PD 2/2024
Co udělat, aby dětem a dospívajícím bylo lépe? Jak zabránit tomu, aby si ubližovali a ztráceli kontakt s tím, co doopravdy cítí? Předpoklad, že situaci vyřeší vyšší počet psychiatrů, je naivní. Pomoci může psychoterapie, ale i pozornost a empatie blízkých osob. Spíše než výchovu děti potřebují bezpečný vztah, v němž otevřeně projeví, co je trápí.

Rozumět tomu, kým jsme

Jakub Kuchař, PD 2/2024
Jak by se v psychoterapii mělo nahlížet na dětství? Je to něco, co nevyhnutelně „determinuje“ život člověka, a tudíž bychom tomu měli věnovat speciální pozornost? Nebo to je něco nedůležitého, čím bychom se v péči o duševní zdraví neměli vůbec zabývat a raději bychom se měli pragmaticky orientovat na budoucnost?

Dětství jako kompost růstu

PD 2/2024
Brněnská dětská psychiatrička TAŤJANA HORKÁ dala v covidové době přednost poradenské praxi s klienty, kteří jsou motivovaní na sobě pracovat. Dětství považuje za zdroj, z něhož se dá i přes špatné zkušenosti čerpat.

Co škodí našim dětem

Pavla Koucká, PD 2/2024
Čeští dospívající nejsou psychicky v pohodě. Narůstá počet těch, kteří vykazují depresivní příznaky, sebepoškozují se či dokonce pomýšlejí na sebevraždu. Psycholožka PAVLA KOUCKÁ navrhuje, jak jim můžeme pomoci.

Vyčkávání v depresivní bažině

Pavel Nepustil, PD 2/2024
Existují různá vyprávění o psychoterapii. V některých je hlavním hrdinou terapeut zdolávající jeden těžký případ za druhým, jinde je hrdinou klient. Jan Roubal v knize Nepřekážet naději: Terapeutův průvodce depresivním polem nabízí ještě jiný, méně tradiční pohled.

Péče o nejmenší a tajemství Vánoc

Jiří Růžička, PD 2/2024
Ve vývoji dětské duše záleží na každém jednotlivém kroku, ale i na vnímání celku a všech souvislostí. Jak se buduje důvěra a proč je bezprostřední zkušenost důležitější než teorie? Psycholog a psychoterapeut JIŘÍ RŮŽIČKA hovoří o práci s novorozenci, o pocitu domova a cizoty i o zázraku vánočního světla.

Jsou dnešní děti sněhové vločky?

Ondřej Fafejta, PD 2/2024
O současné generaci dětí a dospívajících se někdy říká, že jsou „sněhové vločky“, které vše intenzivněji prožívají a jsou méně odolné. Abychom zjistili více, udělali jsme malou anketu.

Nevychovávejme děti závislé na pomoci druhých

Tomáš Morávek , PD 2/2024
Děti, které přicházejí do ústavní péče, za sebou mají nejrůznější zraňující zkušenosti. Je tedy důležité, aby jim vychovatelé a vychovatelky poskytovali spolehlivou a stabilní podporu, bezpodmínečnou lásku a vedli je k odolnosti a sebeúctě.

Plánování života

Adam Táborský, PD 2/2024
Když se řekne dětská paliativní péče, na mnohé padne tíha a chtějí se od tématu co nejrychleji vzdálit. Je to pochopitelné. Zároveň je úžasné, že existují lidé, kteří v této oblasti aktivně působí a dělají mnoho dobrého.

Nechat se oslovit hloubkou

PD 2/2024
Na začátku roku 2023 stála ekumenická teoložka a husitská farářka IVANA NOBLE u zrodu Centra péče o duši Univerzity Karlovy. Centrum nabízí duchovní doprovázení, kurzy meditace, hodnotově orientované kulaté stoly, workshopy i přednášky a je otevřené všem bez rozdílu. Co „péče o duši“ inspirovaná filozofií Jana Patočky obnáší a jak ji lze chápat?

Pevnosti, mosty a hranice

Dominika Čechová, PD 2/2024
Někdy kolem sebe stavíme nedobytné zdi a pak se cítíme opuštění, jindy si naopak neumíme dostatečně vymezit svůj prostor. Jak se znovu dobře propojit s lidmi, se sebou i se světem?

Jak zbrzdit horskou dráhu

Jana Šulistová, PD 2/2024
Hraniční porucha je nejrozšířenější ze všech typů poruch osobnosti. Sled ostrých vzletů a ještě ostřejších pádů často končí sebevraždou. Najít pomoc je náročné, a tak si lidé, kteří se s těmito potížemi u sebe naučili zacházet, pomáhají navzájem.