Online archiv

Vydání: 2/2012

Reklama

Jana Kárníková, 2/2012

Mentální retardace: Jak spravedlivě posoudit míru invalidity?

2/2012
Je obtížné odhadnout míru, nakolik člověka handicapuje určité postižení. Přesto však nemůžeme na tento cíl rezignovat, protože od toho se odvozuje výše invalidního důchodu a dalších dávek, které mají postiženému a jeho okolí pomoci kompenzovat následky postižení.

Znásilněním strádání oběti nekončí

2/2012
Sexuální útoky jsou specifi cké tím, že narušují nejen tělesnou a psychickou, ale také sexuální integritu oběti. Duševně velmi náročným se stává i následné trestn, řízení. Měsíce po činu se může obět cítit dokonce i hůř než bezprostředně po něm.

Pomůže sport při odvykání drogám?

Jindřich Urban, 2/2012
/ Poradna /

Tvůrčí psaní slouží jako psychoterapie

2/2012
Terapie poezií a literaturou vůbec sahá až do starověku. Papír nebo počítač je mnohdy lepší „vrba“ než kamarád, protože vám neskáče do řeči a nemusíte mu pracně vysvětlovat věci, které pochopil špatně, takže zvláště pro introvertní povahy je psaní naprosto ideální ventil.

Co oslabuje vaši autoritu?

(dak), 2/2012
Zdá se vám, že si vás kolegové dostatečně neváží? Nemají k vám podřízení takový respekt, jaký byste si přáli? Možná, že nevědomě svoji vlastní autoritu snižujete nevhodným způsobem komunikace. Podívejte se na pár příkladů – nejsou vám náhodou povědomé?

Aschův test konformity

(Dak), 2/2012
Proč:

Nešpor/n/oviny

2/2012
Karel Nešpor Psychiatr, primář oddělení závislostí Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích Dražší alkohol? Menší výskyt HIV

Kam půjdou děti ze zrušených kojeneckých ústavů?

Daniela Kramulová, 2/2012
Vláda deklarovala záměr zrušit do roku 2014 kojenecké ústavy a zajistit péči o děti do tří let v rodinném prostředí. Na podrobnosti jsme se zeptali Miloslava Macely, ředitele odboru rodiny a dávkových systémů MPSV ČR.

2012 únor

2/2012
6. února 1942 Před 70 lety zemřel ve věku 84 let český lékař, fyziolog a psycholog, představitel vitalismu František Mareš. Narodil se 20. října 1857. Byl stoupencem Helmholtzovy fyziologické psychologie a odpůrcem mechanistické, atomistické a elementové „psychologie bez duše“, kterou u nás rozvíjel František Krejčí. Nový pohled na spor F. Mareš – F. Krejčí o „psychologii bez duše“ nabízí ve svém příspěvku z r. 1995 Milan Nakonečný.

Olymp vědy a umění

2/2012
PODOTEKY

První pomoc pro čerstvé nekuřáky

2/2012
Dali jste si předsevzetí, že přestanete kouřit, a po několika týdnech zjištujete, že je to těžší,, než jste si mysleli? Jsou chvíle, kdy vám cigareta zoufale chybí? Bojíte se, že začínáte přibírat na váze? Vyzkoušejte, co doporučují odborníci na odvykání kouření.