Online archiv

Vydání: 7/2005

Násilí podlamuje sebevědomí a sebeúctu dětí

Daniela KramulováVáclav Bunda, 7/2005
O násilí páchaném na dětech slýcháme většinou v souvislosti s vyšetřováním a odsouzením lidí, kteří se dopustili krutého týrání či závažného zanedbávání. Tyto, naštěstí nepříliš časté, případy ale tvoří jen vrcholek pyramidy, vjejíchž spodních patrech jsou bití vařečkou, páskem, ale i"obyčejné"facky, pohlavky a permanentní rodinné dusno.Definice tělesného násilí zahrnuje jakýkoli tělesný atak vůči druhému.

Málotřídky a školní vzdělávací program

ing. Lucie SpěváčkováPetr Pavlíček, 7/2005
Škola v blízké vsi, kde se řada mých pozdějších spolužáků poprvé dozvěděla, že Ema má mísu a máma mele maso, doposud existuje. Místo čtyř tříd má ale jednu a na rozdíl od šťastnějších málotřídek v okolí, které se pyšní pětipostupnými ročníky, jsou její nejstarší žáčci čtvrťáky.Málotřídky by při tvorbě školního vzdělávacího programu měli spolupracovat s velkými spádovými školami.

Zájmové vzdělávání: ministerstvo nebude nic nařizovat

Václav DvořákJiří Kučera, 7/2005
V oblasti zájmového vzdělávání nechává ministerstvo školství velký prostor pro konkrétní školy. Jeho ambicí je"vykolíkovat"hřiště, nikoli určovat, co všechno musí škola nabízet, uvádí zástupce ředitele odboru promládež ministerstva školství Mgr. Jaroslav Tuček. Podle něj školy dosud ne zcela využívají potenciál, který mají k dispozici.Jaroslav Tuček: Zejména zastupitelé jednotlivých obcí by si měli uvědomit smysl zájmového vzdělávání.

Nejvíce Ekoškol v historii

-red-, 7/2005
Koncem června bylo neziskovou organizací Tereza uděleno 38 titulů Ekoškola, což je vůbec nejvíc za čtyřletou historii jeho udílení. O titul se ucházelo celkem 68 škol, což je rovněž rekordní počet. Projekt Ekoškola podporuješkoly v zavádění celoškolní environmentální výchovy, v realizaci vlastních ekologických projektů a v jejich úsilí o ekologizaci školního provozu. Filozofie projektu Ekoškola se ztotožňuje s myšlenkou mezinárodní sítěEco-Schools, do kterých jsou zapojeny školy po celém světě. Sdružení Tereza se nyní podařilo začlenit do této sítě i ČR. Znamená to, že projekt v tomto školním roce už proběhne podle mezinárodních kritérií. České školy takpoprvé budou mít možnost získat mezinárodně platný titul, užívat jednotné logo a vlajku Ekoškol a otevřou se jim nové možnosti spolupráce se školami v zahraničí.

Podceněná péče o zuby

-red-, 7/2005
Stále více dětí ze základních škol potřebuje stomatologické ošetření, k zubaři však nechodí. Vyplývá to z průzkumu, které loni proběhlo v rámci projektu Zdravé zuby. Zatímco v roce 1998 potřebovala ošetření polovina žáků pátýchtříd, loni to už byly dvě třetiny dětí. Podle odborné garantky programu Ivy Lekešové si přitom drtivá většina rodičů myslí, že jejich dítě ošetřit nepotřebuje. V červnu byly vyhlášeny výsledky už 4. ročníku soutěže stejnojmennésoutěže, jejímž cílem je přivést do ordinací co nejvíce dětí na preventivní vyšetření chrupu. Letos se soutěže zúčastnilo téměř 12 tisíc dětí a její vítězka Alžběta Beranová ze ZŠ Brdečkova v Praze 5 dostala zájezd do Egyptapro dvě osoby.

Studenti pro třídění odpadu

-red-, 7/2005
Na pražské Staroměstské radnici byli 22. června vyhlášeni vítězové soutěže"Odpad je surovina"pořádané sdružením Arnika, které se zúčastnili studenti pražských středních a základních škol. Na prvním místě se umístiltým Gymnázia Jana Palacha, který například sepsal reportáž o tom, jak se nevládní organizace a občané bránili proti výstavbě Malešické spalovny, či vytvořil krátký film o třídění odpadů, který studenti přihlásili na Mezinárodnífilmový festival Ekofilm 2005. Na stříbrné pozici skončil tým Gymnázia Jana Nerudy, který mimo jiné vytvořil ze všech nejúspěšnější tiskovou zprávu - na jejím základě vyšel článek v Lidových novinách. Třetí místo obsadilistudenti Gymnázia Budějovická, kteří mimo jiné zjišťovali, jak se jejich spolužáci staví k třídění odpadů."Téměř 99 procent našich studentů ví, že v jejich okolí jsou sběrná místa na tříděný odpad, ale opravdu ho třídíjen 68 procent z nich,"říká jeden z členů týmu Radek Doubrava.

Noční pomočování je problém i u školáků

-red-, 7/2005
Odtabuizovat problém nočního pomočování u mladších školních dětí a nasměrovat jejich rodiče, aby tyto děti bez obav odvedli k dětskému lékaři, je cílem projektu nazvaného Enuréza do škol (enuréza je odborný výraz pro nočnípomočování). Rodičům dětí prvních tříd základních škol v Českých Budějovicích (později i v Praze a dalších regionech ČR) budou od září na různých školních akcích, jako jsou například třídní schůzky či besídky, předáványmateriály o nočním pomočování dětí a možnostech jeho léčení. Ačkoliv totiž lékaři považují za vhodné, aby se tato diagnóza léčila ještě před nastoupením školní docházky, řada rodin se za tento handicap stydí a oddalujevyhledání odborné pomoci."Rádi bychom, aby rodiče v době, kdy jejich děti vstupují do školy, získali dostatečné informaci o jednom z nejčastějších dlouhodobých problémů v tomto období dětského věku. Tyto obtížepředstavují zátěž nejen pro rodinu, ale především pro samotné dítě. To je vystaveno stresu, který může mít za následek poruchy učení a sníženou sebedůvěru,"zdůrazňuje Josef Gut, předseda Sdružení pro enurézu SEN, kteréprojekt realizuje."Proto vidíme jako důležité vyslat sdělení směrem k dětem i rodičům, že se není za co stydět, že nejsou v této situaci sami a že jim navíc dětští lékaři mohou pomoci,"dodává. Podle J. Guta rodičečasto čekají, až problém sám odezní nebo navštěvují psychologa, protože za jedinou příčinu nočního pomočování považují psychické důvody. Enuréza však může mít řadu různých příčin a naopak je spíše zdrojem psychických poruch,než aby jimi byla vyvolána. S nočními úniky moče má v různé míře problémy asi 15 až 20 % pětiletých a 10 % sedmiletých dětí.

Praha hostila konferenci Programu GLOBE

-red-sdružení Tereza, 7/2005
Na začátku srpna se v Praze uskutečnila 10. konference světového Programu GLOBE, který sleduje životní prostředí na místní i globální úrovni. Její účastníci mimo jiné diskutovali o předběžných datech o změnách životabezobratlých živočichů po katastrofě způsobené vlnou tsunami, pořízených thajskými studenty. Tamní školy mají monitorovat podmínky zasaženého pobřeží celkem pět let.Program GLOBE propojuje práci studentů a vědců a probíhá ve 109 zemích světa na více než 1400 školách (ČR patří se svými 91 účastnickými školami mezi prvních pět nejaktivnějších zemí na světě v objemu odeslaných měření).Studenti se podílejí na 20 měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie, pedologie. Naměřená data odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA (centra NASA v Coloradu) a obratem získávají zpracované výsledky.Jedním z takových měření je například sledování přízemního ozónu. Výsledkem nasazení škol jsou několikaleté soubory dat (české školy mají nejdelší a nejúplnější sadu dat ze všech škol na světě, proto byly vybrány prozkoušení nového měřícího přístroje)."Měření studentů jsou nesmírně významná pro průzkum Země, protože vypovídají o současných podmínkách, monitorují změny, a slouží jako podklady pro vytváření modelů předpovídajícíchbudoucnost. Zvláště data o půdě se staly jedněmi z nejdůležitějších parametrů pro modelování ekosystémů a interpretaci dosud izolovaně vnímaných údajů,"tvrdí Elissa Levine z NASA Goddard Space Flight Center.Na konferenci přijelo 130 lidí z celého světa, vědci, pedagogové, koordinátoři místních programů GLOBE či vládní úředníci z USA, Velké Británie, Norska, Švédska, Islandu, Estonska, Polska, Libanonu, Ruska, Tanzanie,Egypta, České republiky a dalších 20 zemí. Generačně a etnicky různorodá konferenční společnost se mimo jiné shodla na tom, že vědcem se může stát každý, kdo je dostatečně zvědavý a má smysl pro řád a pořádek.Účastníci konference si vyzkoušeli praktická měření v Šáreckém údolí v Praze.

Jednotné testování žáků

-red-, 7/2005
Příští školní rok chce Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nabídnout testování školám v celé republice. Žáci by měli dvakrát během povinné školní docházky absolvovat jednotné testování, což by společně s jednotnoumaturitou přineslo objektivnější systém hodnocení výsledků vzdělávání. Účast v testování však bude dobrovolná. Testováni budou žáci pátých a devátých tříd základních škol."Zavedení externího hodnocení poskytne žákovisrovnání se stejně starými dětmi. Výsledky testování získá škola, aby s nimi mohla pracovat a zlepšit slabá místa. Dostanou je také zřizovatelé a ministerstvo školství,"řekla ČTK Jitka Pohanková z centra. Zdůraznila ale,že nebudou vytvářet žebříčky škol. Každé dítě dostane po testování certifikát s výsledky. Školy by podle nich mohly vybírat své budoucí studenty a nemusely by pro ně připravovat své testy.

Heroin už není v módě

-red-, 7/2005
Počet mladých lidí, kteří experimentují s marihuanou a extází, se stále zvyšuje. Experimentů s pervitinem a heroinem ale na druhé straně ubývá. Uvádí to bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky naroky 2001 až 2004. Podle odhadů zkusilo marihuanu aspoň jednou přes 43 % dětí mladších 16 let, před deseti lety jich bylo o polovinu méně. Více než osm procent má zkušenost s extází, přičemž v roce 1995 šlo jen o zanedbatelnéprocento. Zvyšuje se i dostupnost těchto drog. Naopak stále méně mladých lidí zkouší experimentovat s heroinem a pervitinem. Mezi mladistvými ovšem roste počet kuřáků, týká se to zejména dívek. Roste i riziková spotřebaalkoholu.

Domácí vyučování nově?

-red-, 7/2005
Uvolnit pravidla upravující domácí učení tak, aby bylo pro rodiče snažší učit své děti doma, chtějí poslanci ODS a KDU-ČSL. V současnosti je povolováno pouze rodičům, kteří prokážou, že k tomu mají"závažný důvod".Většinou jde o zdravotní postižení dítěte či náboženské přesvědčení rodičů. Poslanci nyní požadují, aby rodiče nemuseli prokazovat, že mají k rozhodnutí učit doma onen"závažný důvod". Ministryně školství PetraBuzková ale návrh odmítá."Nenechává ředitelům škol žádný prostor pro posouzení. Znamenalo by to, že individuální vzdělávání povolí ředitel vždy, pokud má rodina trvalé bydliště, rodiče mají maturitu a znajíučebnice,"řekla Lidovým novinám Karolína Svobodová z ministerstva. Autoři návrhu si ale myslí, že není správné vymezovat skupinu dětí, pro které je individuální vzdělávání vhodné.

Letní tábory navštívili ministerští úředníci

-dav-autor, 7/2005
Ministerstvo školství každoročně rozdělí 40 miliónů korun na pořádání dětských letních táborů nestátními neziskovými organizacemi. Úředníci odboru pro mládež pak v létě vyjíždějí na neohlášené návštěvy táborů, aby se podívali,jak jsou peníze využity. Rodina a škola byla při jedné takové inspekci přítomna.Auto s řidičem, dvěma úředníky a redaktorem Rodiny a školy doprovázené dalším vozidlem jedné soukromé televize. Taková byla sestava neobvyklého konvoje, který se jeden červencový čtvrtek vydal na obhlídku táborů v jižníchČechách.Podobných kontrol se za léto uskuteční zhruba osm a téměř vždy je provází zájem novinářů. Při každé stačí úředníci navštívit čtyři až šest táborů, celkem jich tak za léto zkontrolují 35 až 40 po celé České republice.Táborníci o nich předem nevědí, ministerští úředníci si tábory vybírají podle hlášení organizací, které od něj získaly dotaci. Žádné jiné ostatně kontrolovat nemůže - úředníky zajímá, na co byla využita dotace, která může činitaž 80 korun na dítě a den, jakou mají kvalifikaci vedoucí a zdravotník, zda se dodržují základní zásady stravování, jak je likvidován odpad apod.Na prvním táboře poblíž Milevska, který úředníci ten den plánovali navštívit, ovšem nebylo co kontrolovat - respektive žádný první tábor na svém místě nebyl. Stačí jeden telefon a je jasno: pořadatel (Český svaz ochráncůpřírody) tábor zrušil kvůli nedostatku účastníků. Nezbývá než vyhledat nejbližší tábor stejné organizace, pro kterou zmíněné pochybení zůstane prakticky bez následků. Úředníci ji mohou maximálně vyčinit za to, že tábornenahlásila jako zrušený, získanou dotaci totiž sama"rozpustí"mezi ostatní jí pořádané tábory. Podle Ladislava Krištůfka z odboru mládeže ministerstva školství však šlo o mimořádný případ a nutno říci, že dalšíprůběh dne tomu nasvědčoval. Navštívené tábory se přitom od sebe radikálně lišily: od malého a jednoduchého tábora uprostřed lesů, přes technicky dokonalý tábor turistického oddílu mládeže, který však vědomě"zastavilcivilizační vývoj"před vynálezem elektřiny, po tábor využívající služeb rekreačního střediska. Co tábor, to jiné řešení technického zázemí a jiný program pro děti.Pokud by bylo možné tábory řadit podle civilizační vyspělosti, tak právě druhý tábor ochránců přírody by bylo možné označit jako prvobytně pospolný. To však nic nevypovídá o jeho kvalitě, pouze o způsobu, jakým se oddílDinosaurus rozhodl tábor pojímat. Malý tábor pro 10 dětí na louce uprostřed lesa, jehož pomyslným centrem je kuchyně zbudovaná mezi zdmi torza hospodářského stavení, které mělo být po druhé světové válce součástí komplexu proválečné sirotky. Stany si stavějí sami děti, které za dohledu vedoucích rovněž vaří, jsou zde suché záchody a sprcha z barelu, který přes den ohřívá slunce. Přírodovědně ekologický program spojuje hry s pozorováním přírody.Další tábor se od toho prvního lišil, jak jen to šlo. Děti bydlely v domě v rekreačním středisku u Zvíkova, měly k dispozici koupelny, stravovaly se v místní jídelně. Šlo o oddíl mladých hasičů z nedalekých Čimelic, kteří sepřipravovali na celostátní soutěž hasičů Plamen. Zato tábor Turistického oddílu mládeže Na ostrůvku z Prahy dýchal romantikou: dřevěné podsady stanů, dřevěná jídelna, sprchy s vodou ohřívanou sluncem. Program pro 50 dětí jevýrazně orientován na hry, v kuchyni podobné chatě vaří dvě kuchařky. Poslední navštívený tábor byl nejméně tradiční: šlo o plavecký oddíl zdravotně postižených, který bydlel přímo na plovárně ve Strakonicích.Podle L. Krištůfka mají tábory poměrně dobrou úroveň, úředníci jen málokdy zachytí nějaký problém. Dlužno ovšem říci, že návštěvy nejsou dlouhé, takže by odhalily jen opravdu vážná pochybení, nikoliv jevy jako šikanuapod., na druhou stranu i tato inspekční cesta ukázala, že tábory organizují lidé zapálení pro věc. Všichni oddíloví vedoucí přijímali kontroly ochotně a svou prací se chlubili. Snaha přítomné televizní reportérky najít nějakývážný průšvih tak zůstala marná a podle článků novinářů účastnících se dalších kontrol by tomu bylo stejně po celé léto.Na některých táborech se děti za dohledu dospělých starají skoro o všechno.