Online archiv

Vydání: 9/2011

Jak postupovat při výběru víceletého gymnázia?

9/2011
Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete průvodce krok za krokem přípravou na zkoušky.

DEN VE ŠKOLE SOLVIK

9/2011
Přinášíme reportáž ze školy Solvik, ve které se intuitivní pedagogika uplatňuje v praxi. Možná vás oceňování záškoláctví a štípání dříví ve výuce uvede do rozpaků. Nutno ale uvést, že výsledky má tato pedagogika více než dobré. Běžné školní ráno má svůj počátek už kilometr před samotnou školou, neboť i cesta dětí do školy zaujímá důležité místo ve výchovně-vzdělávací koncepci. Jako i jinde, přijíždějí děti autobusem, anebo je přivážejí rodiče – avšak vystoupit z auta přímo přede dveřmi školy možné není. Do školy se chodí pěšky, a to od autobusové zastávky a většinou po štěrkové cestě podél lesa. Kdo chce, má možnost vydat se přes les, neboť taková ranní procházka je obohacující v každou roční dobu. Během čtvrthodinky chůze získávají děti denně prostor sdělit si vše důležité, čímž se zbaví nutkání, které by mohlo v průběhu vyučování odvádět jejich pozornost.

INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA

Jan-Michal Mleziva, 9/2011
V poslední době můžeme tu a tam zaslechnout termín intuitivní pedagogika. Představit si pod ním něco bližšího však může jen málokdo, neboť se v našem prostředí jedná o záležitost téměř zcela novou.

O NĚMČINU ŽÁCI BOHUŽEL NESTOJÍ

Sylvia Jančiová, 9/2011
Na českém pracovním trhu chybějí lidé se znalostí německého jazyka. Když pátráme po příčinách, zjistíme, že problém nespočívá v malé nabídce. Němčina zkrátka není v módě.

VYUČOVÁNÍ JE SILNĚ OVLIVNĚNO UČEBNÍM STYLEM UČITELE

Barbara Hansen Čechová, 9/2011
V minulém čísle jste si mohli udělat test, jestli je váš učební styl pravo- či levohemisférický. Jelikož vás téma podle reakcí zaujalo, zeptali jsme se na další informace k využití těchto rozdílů ve výuce Terezy Krčmářové. Tereza je odbornou asistentkou na Pedagogické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou mimořádně nadaných dětí a individualizací ve výuce.

RUŠENÍ ZVLÁŠTNÍCH ŠKOL? ZA SOUČASNÉ SITUACE SPÍŠE UŠKODÍ

Václav Mertin, 9/2011
Rušit, či nerušit zvláštní neboli praktické školy, tvořící jakýsi mezistupeň mezi běžnými základkami a školami speciálními pro děti s fyzickým či mentálním postižením? V souvislosti s plánem současné vlády, která chce tyto instituce zrušit jako raritu, se zamýšlím nad smyslem jejich existence. Podle mého názoru nemůžeme jen slepě kopírovat zahraničí.

JE PRO ŠKOLY OSOBA MINISTRA DŮLEŽITÁ?

9/2011
PRO

Jak to dělají u Parsifalů

Radka Kvačková, 9/2011
ZÁPISNÍK Radky Kvačkové

ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE MĚNÍ, STŘEDNÍ NE

9/2011

CHVÁLENÍ VERSUS OCENĚNÍ

Magda Malá, 9/2011
Reakce na Zápisník Radky Kvačkové

TOHLE SE DOBŘE POSLOUCHÁ

Lenka Černá, 9/2011

TŘÍDNÍ SCHŮZKY JINAK

Hana Prchlíková, 9/2011
Dobrý den, v posledním čísle RaŠ jste otiskli článek týkající se rodičovských schůzek. Dva roky jsme realizovali třídní schůzky formou rodič-žák-učitel. Ale rodičům samotným chyběl jejich vzájemný kontakt. Chtěli se poznat navzájem, sdílet své názory a porovnat své postřehy s ostatními. Proto jsme letos opětovně zavedli i hromadné třídní schůzky. Po dvou letech jsem opět stála před třídou plnou rodičů – a po dlouhé době jsem se ve škole od srdce zasmála a spolu s rodiči si uvědomila, jak moc je důležité své starosti i radosti sdílet – třeba právě na rodičovských schůzkách.