Online archiv

Vydání: 5/2012

ČESKY MLUVÍM DÍKY DIVADLU ČÍM DÁL LÉPE

Nina Rutová, 5/2012
* Co vás napadne, když se řekne škola?

JAK OMEZIT DĚTI V JÍDLE, ABY NETRPĚLY HLADY?

(shmt), 5/2012
25. květen je Dnem boje proti dětské obezitě. Dětská obezita je narůstajícím problémem snad ve většině rozvinutých zemích moderního světa. Ačkoli je tato problematika u dětí se syndromem Prader-Willi specifická, z hlediska výživy často spadají tito dětští pacienti do stále širší skupiny obézních dětí. Co tedy dělat, aby z obézního dítěte nevyrostl obézní dospělý?

UČEBNICE DĚJEPISU, KTEROU MÁM NEJRADĚJI

Ivana Motýlová, 5/2012
Mezi učitelem a učebnicí bývá komplikovaný vztah, který s trochou nadsázky může připomínat vztah partnerský. Někteří učitelé se bez učebnice obejdou, jiní stále hledají tu pravou a v průběhu své učitelské praxe ji několikrát změní. Jsou i takoví, kteří učí podle jedné učebnice celý život.

CHCETE RADU, CO A JAK ZLEPŠIT, NEBO ZNÁMKU?

Markéta Breníková, 5/2012
V minulém díle jsme si povídali o tom, proč známky nemotivují žáka k lepším výkonům tolik jako slovní hodnocení. Neboli kdo dělá chyby, může dostat špatnou známku, jinde ale namísto nich získá radu, co má zlepšit a jak. Ukázali jsme si, že ani slovní hodnocení není samospásné. Je-li napsáno špatně, nedozvíme se z něj skoro nic podobně jako ze známky. Jak tedy postupovat správně?

ANGLIČTINA PRO CHEMIKY

Jitka Kunčarová, 5/2012
Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků - tak se jmenuje ojedinělý projekt, který realizuje Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě společně s významnými podniky severomoravského regionu TEVA Czech Industries, s. r. o., a Linaset, a. s. Výstupy projektu mají pozitivní ohlas u odborníků z praxe a společnosti mají zájem využívat vytvořené materiály i pro účely svých interních jazykových kurzů. „Studium probíhá zábavnou formou, kdy studijní materiály v učebnicové i elektronické formě připravuje škola spolu s partnery a potenciálními zaměstnavateli. Materiály jsou tedy šité na míru pro uplatnění ve farmaceutické výrobě a ve výrobě plastů. Jsou sestaveny do ucelených bloků se zaměřením na poslech, porozumění textu, doplněné videosekvencemi a vlastními nahrávkami žáků. Dochází tak k tvorbě multimediálních výukových materiálů, které tvoří modulová kniha a k ní on-line pracovní sešit s poslechy, videonahrávkami, cvičeními, testy a úkoly. Výuka splňuje nejnovější trendy ve vzdělávání a předbíhá dobu,“ řekl Ing. Arnošt Klein, ředitel školy. Přínos z projektu nemají jen žáci, ale také jejich pedagogové. Těm jsou umožněny stáže v podnicích a pravidelný kontakt s rodilými mluvčími, kteří jsou zaměstnanci podniku, což je pro zavedení praktických informací do výuky velmi důležité. Společně se žáky pak v mimoškolním prostředí ověřují vytvořené multimediální výukové materiály, a žáci tak mají učení spojené s příjemným prostředím a zážitky.

NOVÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BUDOU BRZY POVINNÉ

Zoja Franklová, 5/2012
Už za dva roky by měli učni povinně skládat jednotné závěrečné zkoušky. Ty by měly mít v daném učebním oboru vždy stejnou úroveň, ať už je škola v Aši, nebo v Uherském Hradišti. Na co se tedy mají žáci připravit?

HRA S ČASEM

5/2012
SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

PO DOBRÉM, NEBO PO ZLÉM?

Pavel Říčan, 5/2012
Trest je špatná výchovná metoda! Tento názor je dnes velmi rozšířený. Příručky o výchově dětí před tresty varují: působí víc škody než užitku, ponižují dítě, poškozují vztah mezi dítětem a vychovatelem atd. A tělesné tresty? To už je vůbec barbarství, možná i u nás bude brzy plácnutí přes dětský zadeček kvalifikováno jako porušení zákona.

PŘI HODNOTÍCÍCH SCHŮZKÁCH MÁ PRVNÍ SLOVO ŽÁK, PAK TEPRVE UČITEL A RODIČ

Bohuslava Jochová, 5/2012
K publikování tohoto textu nás vedly opětovné nespokojené reakce rodičů na třídní schůzky, při kterých se ještě stále tvoří fronty před kabinety nebo učitelé „propírají“ výsledky jednotlivých dětí před ostatními rodiči.

SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY - DALŠÍ ŠANCE

Jan Michal Mleziva, 5/2012
Dva týdny na přelomu dubna a května se nesou ve znamení tradičních přijímacích zkoušek na střední školy. Avšak ne všechny střední školy přijímají studenty na základě výsledků přijímacích zkoušek, k rozhodnutí o přijetí či nepřijeti si vystačí s informacemi obsaženými v přihlášce. Než tedy o přijímacích zkouškách bylo by lépe hovořit o přijímacím řízení, a v tomto případě o jeho prvním kole. Na mnoha školách bude totiž probíhat druhé kolo, popřípadě ještě kolo další. Kdo tedy neuspěl v prvním kole, kdy byl zákonem omezen podáním pouze dvou přihlášek, bude moci nyní zkoušet štěstí na libovolném počtu škol a studijních oborů. Řada rodičů, pokud tak již neučinili v rámci prvního kola, se začne možná zajímat o možnost přihlásit své dítě na některou ze soukromých středních škol, jejichž síť je poměrně bohatá a nabídka mnohdy pestřejší než u škol státních.

NEDOSTALI JSTE SE NA VÍCELETÉ GYMNÁZIUM? GRATULUJEME…

Šárka Eisová, 5/2012
Ráda bych se dnes vyjádřila k tomu, proč někteří milující rodiče nesměrují své děti ke studiu na víceletých gymnáziích, proč je nechtějí již ve středním školním věku „specializovat“, i když vlastně jen ve všeobecně studijním prostředí. Přechod na víceleté gymnázium v jistém slova smyslu totiž specializací je.

ZÁKLADKA, ZE KTERÉ DĚTI NEODCHÁZEJÍ

5/2012