Online archiv

Vydání: 1/2015

JEDNOTNÉ PŘIJÍMAČKY V KOSTCE

Jan Nejedlý, 1/2015
Ačkoli jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ještě nebyly uzákoněny a vedou se o nich bouřlivé diskuse, letos proběhne jejich pilotní testování na více než polovině středních škol s maturitou. Vyzkouší si je zhruba 55 000 žáků 9., resp. 7. a 5. tříd, pokud se hlásí na šestiletá a osmiletá gymnázia. Výsledek testů ovlivní jejich přijetí na střední školu.

JEDNOTNÉ ZKOUŠKY NA ZKOUŠKU

Jan Nejedlý, 1/2015
Jiří Zíka je ředitelem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT), které organizuje pilotní ověřování přijímacího řízení s využitím jednotných testů. Letos tedy půjde pouze o pilotní projekt, příští rok už možná ze zákona povinnou podobu přijímacího řízení s fatální hranicí minimální úspěšnosti, bez jejíhož splnění žák nebude moci studovat obor s maturitou.

SOU POTRAVINÁŘSKÉ, PRAHA-PÍSNICE

Dagmar Březinová, 1/2015

SŠ KNIŽNÍ KULTURY, PRAHA-VINOHRADY

Alice Krýžová, 1/2015

PRÁVNÍ PORADNA

1/2015
FKSP

TVŮRČÍ PSANÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Petr Kukal, 1/2015
Co je tvůrčí psaní, vlastně nikdo neví. Charakteristiky uváděné v nejrůznějších publikacích i po webech jsou vágní a mnohdy protichůdné - abstrahovat z nich syntetickou definici je v podstatě nemožné. Při vědomé rezignaci na úplnost a přesnost se ale patrně můžeme shodnout na konstatování, že jde o tvorbu textu s jinou než prostě sdělovací ambicí. Autor se při ní snaží čtenáře zaujmout, pobavit, dojmout, vtisknout sdělení estetickou kvalitu.

DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA

Lucie Zormanová, 1/2015
Pokud dítě vyrůstá v rodině, v níž se běžně střídají dva jazyky, bez velkého úsilí si osvojí oba dva. A to mnohem rychleji a efektivněji než děti, které se druhý cizí jazyk učí ve škole. Jejich výchova by se však měla držet určitých pravidel.

HRA O ŽIVOT

Jiří Lacman, 1/2015
Tuto hru můžete hrát při hodině občanské výchovy zhruba v 7.-9. třídě anebo ji můžete využít v těchto ročnících jako pohotovostní přípravu při nečekané suplované hodině.

MEDITACE PRO DĚTI

Monika Stehlíková, 1/2015
„Pospěš si! Honem, honem, jdeme pozdě. Ještě nemáš úkoly? Měl by sis pospíšit, jinak to nestihneš!“ Typické věty, které pronášíme k dětem snad každý den. Životy některých dětí se staly permanentním maratonem plným stresu a přetížení. Proto je tolik potřeba naučit děti i ztišení, zklidnění, odpočinku, aby dokázaly prožívat každou chvíli svého života naplno. Moderní způsob života je vyčerpávající a jsou známy už i případy vyhoření dětí. A právě meditace je s to přinést dětem uvolnění napětí, obnovení a načerpání sil, snížit stres a schopnost uvědomit si své emoce, vyznat se v nich a přijmout je. Jakmile je přijmou, emoce už nejsou tolik tíživé a nevyvolávají strach.

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ UČENÍ

Monika Stehlíková, 1/2015
České školství je v krizi. Tuto frázi teď slýcháme a čteme stále častěji. Co se tedy děje? Proč krize? Úplně jednoduše by se dalo říct, že svět se změnil a stále rychleji a rychleji se proměňuje, že děti jsou jiné, ale školský systém reaguje velmi málo. Je nepružný a málo progresivní. Málo do sebe propouští nejnovější poznatky pedagogiky a psychologie. A když už, tak pořád ve stejném paradigmatu.

SVÉ JIZVY UŽ NEZAKRÝVÁM

Jan Nejedlý, 1/2015
Je u nás věcí nevídanou, aby se česká spisovatelka dostala na titulní stránky časopisů a novin. Naposledy se tam objevila prozaička Simona Monyová - ovšem až poté, co ji zavraždil její manžel. Kateřině Tučkové se být „dívkou z obálky“ poštěstilo už mnohokrát. A to nejen kvůli jejímu šarmu, ale hlavně literárnímu dílu, v němž otvírá palčivé momenty naší novodobé historie (odsun Němců, komunistickou zvůli) a jež oslovilo početné publikum. Před časem jsme v našem časopise zveřejnili výzvu pro čtenáře, aby autorce poslali vlastní dotazy. Došlé příspěvky spolu s těmi redakčními jsme spisovatelce předložili. Zde jsou její odpovědi.

MODLITBA PRO MARTU

red, 1/2015