Online archiv

Vydání: 9/2015

JAK TO VIDÍ RODIČE

9/2015
Dcera studuje na Open Gate již čtvrtým rokem osmileté gymnázium. Před tím navštěvovala českou základku v místě svého bydliště, tudíž máme srovnání s oběma modely. Podle mého názoru je kladem Open Gate individuálnější přístup k dětem, větší prostor pro diskusi mezi studenty a pedagogy. Velmi se mi líbí způsob hodnocení – děti pracují s bodovým hodnocením svých školních výsledků, které je vyjádřeno procentuálně. Prostřednictvím počítače tak mohou aktuálně sledovat, jak se jim podařilo zvládnout ten který úkol či písemnou práci. V případě, že se jim něco nezadařilo na první pokus, mají možnost opravy (např. opravného testu), ale musí být proaktivní, sami se k opravě přihlásit. Takže místo aby pokračovali v probírané látce bez pochopení předchozí, využijí většinou možnosti opravy a danou látku se naučí a pochopí ji a mohou tak snáze navázat na následné probírané učivo. Velmi mne také zaujala práce v třídním kolektivu. Skoro každý student má své „silné“ a „slabší“ předměty, čehož využívá pedagog k tomu, aby v průběhu hodiny spolu děti spolupracovaly. Např. v hodině matematiky může jeden student pomoci jinému a ten, protože je například humanitního zaměření, pomůže svému spolužákovi v hodině angličtiny. Děti tak pracují pod menším stresem a zároveň ve třídě panuje přátelská a uvolněná atmosféra. Přirozeně tím postupně dochází k směrování studentů k jejich budoucímu zaměření studia. Slabých stránek jsme zatím moc neobjevili, za což jsme velmi rádi. Jen je pro nás bohužel nevýhodou umístění areálu školy. Přestože se škola nachází pouze dvacet minut autem od našeho bydliště, musíme dceru do školy denně vozit, protože rozumné spojení MHD neexistuje. Domnívám se, že v mnohém by Open Gate mohl být pro české školy a jejich pedagogy inspirací. Na druhou stranu si myslím, že i v českém školství již existují školy s velmi kvalitní výukou, v mnohém se podobající výuce na Open Gate, např. ZŠ v Klánovicích, ve které probíhá výuka podle programu Začít spolu a kterou dcera navštěvovala před přijetím na Open Gate. Gabriela Šmerdová

MEZI NÁMI MARŤANY

Kristýna Šmerdová, 9/2015
10 LET EXISTENCE OPEN GATE: POHLED ZEVNITŘ

PLACENÉ SUPLOVÁNÍ

MŠMT, 9/2015
Existují závazné předpisy pro placení suplovaných hodin? Když supluji předmět, na který mám aprobaci, avšak ve třídě, kde normálně neučím, mám právo na plnohodnotnou hodinovou mzdu? Z. L., Praha

KLÍČ DO SVĚTA DOSPĚLÝCH

Libor Popela, 9/2015
Svěřit dítěti klíče od bytu, mobil, jednoduše cokoliv, co vyžaduje jistý zodpovědný přístup, nemusí být sázka do loterie, jak to na první pohled vypadá. Ať tak či onak, jednou k tomu stejně dojde.

TŘIKRÁT O KUBOVI ANEB INKLUZE

Renáta Veselá, 9/2015
Jméno žáka jsem změnila, ale jeho příběh je autentický. Možná vám bude připomínat i něco z vlastní praxe. Bohužel.

OSLAVA RŮZNORODOSTI:

9/2015
MULTIKULTURNÍ A VÍCEJAZYČNÁ PROBLEMATIKA V JAZYKOVÉ VÝUCE

JAK Z NADANÝCH ŽÁKŮ DOSTAT TO NEJLEPŠÍ

9/2015
Přinášíme vám další pokračování série článků zaměřených na speciální vzdělávací potřeby žáků (SEN – Special Educational Needs). Více informací, jak s těmito žáky pracovat při výuce cizího jazyka, naleznete v online kurzech pořádaných British Council.

POŠLI TO DÁL...

Jiří Lacman, 9/2015
Ty knihy poznáte podle velkých písmen na titulu, všudypřítomné infografiky uvnitř a přemrštěné ceny. A občas končí výzvou „pošli to dál“. Řeč je o motivační literatuře, knihách seberozvoje nebo také self-help books.

A TVŮJ DĚDA BYL U KOMUNISTŮ?

Jiří Karban, 9/2015
Sametová revoluce 89. Další výročí za dveřmi, šestadvacet let poté. Jak tuto historickou událost vyložit těm, kteří si ji nemohou pamatovat? To je ožehavý úkol nejen pro učitele, ale i pro rodiče. A možná právě dolování rodinné paměti z období totality by mohlo zabrat.

FACKA PANA ŘEDITELE…

Vlaďka Strnadová, 9/2015
Vždy, když se objeví zpráva podobného typu jako ta o „fackujícím řediteli“, zbystřím. Pečlivě si přečtu noviny, popřemýšlím a analyzuji. Chce se mi křičet, chce se mi telefonovat na ministerstvo školství, chce se mi hovořit s ředitelem zeměkoule.

OČISTEC DRUHÉHO STUPNĚ

Text: Jiří Lacman,, 9/2015
Nebo spíš peklo? Proč se ráj z prvního stupně základní školy počínaje šestou třídou náhle překlápí ve svůj opak? Proč je dnes tak obtížné učit na druhém stupni české základky? Podívejme se na věc optikou mediálně nedávno propíraného případu „fackujícího ředitele“.

MINISTERSTVO BY NEMĚLO BÝT NAMALOVANÉ NA ZDI

Jan Nejedlý, 9/2015
Ledy se prolomily a neuvěřitelné se stalo skutkem. Našemu časopisu se po téměř čtvrt roce odkladů podařilo získat audienci u ministryně školství Kateřiny Valachové.