Jaké hry si rády hrají děti v jiných zemích světa?

Nechte se inspirovat touto nápaditou knihou, která vám formou her z celého světa nabízí podporu interkulturního učení. Hra může být prostředkem i motivací k poznávání různých kultur, jejich života a tradic, co mají společného, nebo naopak odlišného. V této knize nechybí ani hry podporující empatii, důvěru a pocit sounáležitosti. Hry jsou vhodné pro předškoláky a mladší školáky.

100 nejlepších her z celého světa, Wilma Osuji, interkulturní učení, V knize 100 nejlepších her z celého světa najdete bohatou zásobu aktivit nejen pro interkulturní učení. V každé z deseti kapitol je deset her se společným zaměřením, např. na podporu zvídavosti, pro poznávání různých cizích řečí, hry o kulturních podobnostech a odlišnostech, hry podporující empatii, důvěru a pocit sounáležitosti a skupiny her rozdělených podle kontinentů. Některé hry zůstaly pojmenovány v původním jazyce, tudíž název českým dětem příliš nenapoví, v čem hra může spočívat. Jak se asi v Jihoafrické republice hraje Diketo, v Africe Ngola, v USA Cheyenne nebo ve Finsku Porrashippa? Děti mohou nejprve hádat, nápovědou jim mohou být pomůcky ke hře, které jsou vždy pod textem vypsány. Hry jsou také často pojmenovány podle něčeho typického pro danou zemi, což může být úkol pro školáky. Např. odkud je hra Emental (Švýcarsko), Chilli (Indie), Kohoutí zápas (Thajsko) nebo Létající sáčky rýže (Čína)?

Často najdeme podobnost v provedení her jen se více či méně liší název. I ve Vietnamu si hrají děti na kočku a na myš – Kočka chytá myšku, v Paraguayi je to Pavouk a moucha. Když české děti hrají Na schovávanou, italské děti ji znají pod názvem Pejsek a zajíčci. U nás oblíbenou hru předškolních dětí Na peška hrají vlastně i děti v Nigerii jen pod názvem ‘Bia ka’anyi gba óso.

„Kdo se vystaví riziku se naučit něčemu cizímu, se nakonec naučí hodně sám o sobě,“ 
říká autorka Wilma Osuji, která vystudovala sociologii a učitelství a vydala řadu knih o interkulturním soužití.
Z německého originálu Die 50 besten Spiele zum interkulturellen Lernen a Die 50 besten Spiele aus aller Welt přeložila Viola Somogyi.

UKÁZKA z kapitoly Hry o kulturních podobnostech a odlišnostech

Svět plný svátků, Jitka Římánková, interkulturní výchovaPoznejte Svět plný svátků

Vrtění a kývání hlavou 
Když někdo v Bulharsku zavrtí hlavou, znamená to „ano“. Když přikývne, znamená to „ne“, takže je to přesně opačně než u nás. Může z toho vzniknout pořádný zmatek – ale také zábavná hra, v níž si každý procvičí své reakce.
Děti se posadí vedle sebe. Pak jedno dítě položí otázku, například: „Bulharsky: Umí ptáci létat?“ Správná odpověď je, když ostatní děti zavrtí hlavou. Když se dítě zeptá například: „Německy: Mají zebry pruhy?“, je třeba přikývnout. Když některé z dětí zareaguje nesprávně, musí dát zástavu.

UKÁZKA z kapitoly Hry na podporu zvídavosti

100 nejlepších her z celého světa, Wilma Osuji, interkulturní učení, hudební pantomima

Orchestr kultur
Děti si vyberou tři země a ke každé přiřadí různou polohu (například sed na zemi, stoj, leh na břiše). Vedoucí začne chřestit tamburínou. Děti pobíhají v rytmu po místnosti. Vedoucí náhle přestane a zvolá jméno jedné země. Děti zaujmou příslušnou polohu.
Dítě, které polohu zaujalo jako poslední, si vybere hudební nástroj (z rytmických hudebních nástrojů, jako jsou například dřívka, svazky mušliček, chřestidla a podobně) a začne hrát spolu s vedoucím.
Hra končí, když zbývá už jen poslední hráč a ostatní jsou součástí velkého orchestru.

UKÁZKA z kapitoly Hry podporující empatii, důvěru a pocit sounáležitosti

Všichni se jmenují Sagasarasani
Vedoucí připraví dětem malé lístečky, na které napíše jména jednotlivých členů rodiny. Vzniknou tak různé rodiny, které mají stejné příjmení. Velikost a počet členů se liší podle velikosti skupiny. Na lístcích je napsáno například: tatínek Sagasarasani, maminka Sagasarasani, teta Sagasarasani, miminko Sagasarasani nebo strýček Sagasarasani, sestřenka Sagasarasani a podobně.

Hry pro rozvoj všímavosti , mindfulness, Deborah M. PlummerVyzkoušejte Hry pro rozvoj všímavosti u dětí.

Na začátku hry dostane každé dítě lístek se jménem jednoho člena rodiny a nenápadně si ho přečte. (Když dítě neumí číst, vedoucí mu jméno pošeptá.) A pak to vypukne! Na znamení vedoucího všichni začnou nahlas vykřikovat svoje jméno, procházejí přitom místností, poslouchají, jaká jména vykřikují ostatní děti, a snaží se tak najít další členy své rodiny. Nesmí jim ale ukázat lísteček! Hra končí, když jsou všechny rodiny pohromadě.
Při vymýšlení příjmení popusťte uzdu fantazii! Vedoucí může vymyslet i taková, která znějí maďarsky, anglicky, arabsky a podobně.
Tip
Tato hra vyžaduje pocit sounáležitosti ve skupině. Rodiče a děti se musí najít ve velkém, hlučném davu.
Děti se také mohou naučit snáze překonat řečové zábrany při vyslovování cize znějících jmen.

UKÁZKA z kapitoly Hry z Afriky a Ameriky

100 nejlepších her z celého světa, Wilma Osuji, interkulturní učeníKamínek je v domečku – Afrika
Tato hra je pro dva až čtyři hráče. Každý hráč dostane dva kamínky tak velké, aby je mohl schovat v dlani.
Pak vedoucí vyryje do hlíny nebo namaluje křídou na asfalt hřiště (viz nákres). Hráči se rozsadí každý před obdélník, který představuje jejich domeček. Domečků je tolik, kolik je hráčů.
Pak se všichni hráči postupně snaží hodit jeden z kamínků co nejpřesněji doprostřed hřiště. Hráč, jemuž se to podaří nejlépe, začíná hádat. Hráč, který sedí po jeho levici, ukryje druhý kamínek do jedné ruky a schová ji za zády.
Pak obě paže napřáhne před sebe a hráč, který hádá, musí uhodnout, ve které ruce je kamínek schovaný. Pokud to neuhodne, může druhý hráč posunout svůj kamínek na hřišti blíže ke středu. Pak hádají další hráči.
Vyhrává ten z nich, jemuž se jako prvnímu podaří dostat kamínek až doprostřed.

Knihu 100 nejlepších her z celého světa pro interkulturní učení koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru