Matematika hrou

Že učení hrou je velmi efektivní, to není žádná převratná novinka. Jak si ale hrát s čísly a s matematikou? Nebude to nuda?

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠPodle Aleny Ščukové, autorky nové knihy HRY S MATEMATIKOU PRO 3. – 9. TŘÍDU ZŠ, mají i čísla své kouzlo a matematika nám nejen pomáhá v každodenním životě, ale může být i zdrojem zábavy. Autorka je sama dlouholetou učitelkou matematiky na základní škole a pro své kolegy a kolegyně, studenty matematiky anebo pro všechny, kteří mají matematiku a počítání rádi, připravila soubor her, soutěží a činností, při kterých si děti častokrát ani neuvědomí, že se učí nebo si procvičují matematiku.

Hry jsou v rámci didaktiky matematiky zařazovány jako aktivizační techniky. Mají pomoci žákovi překonat prvotní strach z počítání a náročnějších matematických výpočtů. Některé z her mohou vybízet k procvičení a upevnění daného učiva.


Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠMgr. Alena Ščuková vyučuje matematiku na prvním i druhém stupni ZŠ, vede matematický kroužek a je zapálenou počtářkou. Je obdivovatelkou a propagátorkou alternativních směrů výuky, v současnosti hlavně metody profesora Milana Hejného.

V knize jich najdete celkem 56, s detailním popisem přípravy, pomůcek a pravidel. Každá hra v knize je navíc opatřena tabulkou, která obsahuje procvičované učivo a ročníky, v nichž se dané učivo primárně probírá. Je ale na učiteli, kdy a ve kterém ročníku jakou hru zařadí. V tabulce je proto uveden jeden řádek navíc, aby si do knihy učitel mohl udělat vlastní poznámku, která hra je pro kterou jeho třídu kdy vhodná.

Hry jsou určeny pro široké věkové rozpětí, pro děti ze 3. – 9. ročníku, lze je samozřejmě různě přizpůsobovat věku a schopnostem a náročnost tak zvyšovat nebo snižovat.

Autorka v knize používá následující rozdělení her:

motivační (sloužící k naladění pro matematiku, osobnostní rozvoj žáka, radost z nově objevené zábavy),

procvičovací (k upevnění početních dovedností, k opakování, místo „sloupečků s příklady” lze užít hru),

aktivizační (pro zlepšení soustředění, protažení).

Součástí knihy je i velmi obsáhlá sekce příloh, kde najdete všechny herní plány, formuláře, kartičky, nebo třeba i herní měnu pro představované hry. 

Na konci knihy najdete nejen rejstřík použité literatury, ale také tipy na populární deskové či společenské hry, při kterých lze matematiku uplatnit, a tím pádem i procvičovat.

Tři hry na ukázku:


Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠ7. Domino – Zlomková cesta

Počet hráčů:

2–4

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠPomůcky:

» domino (kartičky lze vytisknout, rozstříhat a nalepit na dřevěné kostičky, možno použít vlastní kartičky nebo vzor viz Příloha č. 7a, 7b, 7c),

» tužka a papír na pomocné výpočty.

Pravidla:

Kostičky/karty domina žáci rozmíchají a otočí stranou s čísly dolů. První hráč otočí první kostku/kartu a položí ji na stůl. Pak postupně od nejmladšího a po směru hodinových ručiček si všichni vyberou vždy jednu kostičku/kartu a hledají, zda mohou přiřadit k předešlé (je třeba stanovit podmínky, zda se mohou přiřadit stejná čísla nebo vždy číslo a výraz). Pokud jsou hodnoty na levé nebo pravé straně karty/kostky, kterou si právě hráč vzal, stejné (30’ a h) jako na kartě/kostce ležící již na stole, přibírá hráč ještě jednu kostku/kartu. (Jde o plynulejší postup a střídání hráčů. Nemá význam přikládat k 30´ opět 30´,procvičujeme převody, takže je cílem najít například 0,5 h nebo 1 800 sekund a podobně).

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠOstatní právě hrajícího hráče kontrolují.

Pokud nemůže hráč přiložit kostku/kartu, nechává si kostku/kartu u sebe a čeká na další kolo. Má-li následně příležitost, nepřibírá si další kostku/kartu, ale přiloží některou z těch, které má u sebe.

Hra končí v okamžiku, kdy již hráči nemohou tahat další kostku/kartu. Za kostičky, které jim zůstaly (nepodařilo se jim je vložit do hry), si hráči body odečítají, nebo naopak za správnost výpočtu polovinu bodů přičtou.

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠ


Odborně zpracované konstruktivistické přístupy k vyučování matematiky najdete v knize prof. RNDr. Františka Kuřiny, CSc. a prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. - Dítě, škola a matematika


Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠ44. Labyrint

Počet hráčů:

1–2 na jeden Labyrint.

Pomůcky:

» herní plán (viz Příloha č. 27),

» barevná pastelka/zvýrazňovač,

» papír a tužka pro pomocné výpočty.

Pravidla:

Na jednoho hráče připadá jeden herní plán (viz Příloha č. 27) a postupně se snaží najít cestu od startu k cíli. Hráč řeší postupně zadané příklady z velkého obdélníku a hledá správný výsledek v malé šipce, tím má daný směr cesty a před sebou další odlišný příklad / výraz. Jeho správná úprava je opět v některé šipce, jež udává směr cesty v labyrintu.

Když se hráč dostane k cíli, hra končí.

Obměna:

Na základním herním plánu obměníme příklady z různých oblastí. Hru takto lze využít pro libovolné učivo. Doporučuji si předpřipravit správnou cestu a následně doplnit nesprávná řešení a další příklady.

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠ

Pro milovníky matematiky a hádanek dále nabízíme: Vedle nul je jednička velké číslo ; 100 mozkocvičných hádanek ; Heuréka

55. Legobr

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠPočet hráčů:

2–4 na jeden herní plán.

Pomůcky:

» herní plán (viz Příloha č. 35a, 35b),

» hrací kostka,

» panáčci ze stavebnice lego (podle počtu hráčů),

» kostičky ze stavebnice lego (s jedním bodem).


Pravidla:

Hráči umístí mezi sebe herní plán (viz Příloha č. 35a nebo 35b) a nasadí na start každý svého hráče (figurka s pěti až deseti kostkami lega pod sebou). Hráči se ve hře střídají postupně ve směru hodinových ručiček a hází kostkou. Dle dané hodnoty kostky posouvají figurku o daný počet políček vpřed. Na políčku, kde se se svým panáčkem zastavili, je číselná hodnota, podle které si ubírají (záporné hodnoty) nebo přidávají (kladné hodnoty) pod svého legohráče kostky lega.

Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠVyhrává hráč, který má v cíli nejvíce kostek pod svým panáčkem: nejvyššího Legobra (všichni musí dojít až do cíle).

Obměna:

» Pokud chceme složitější variantu, označíme některá herní políčka barevně. Hráč, který na takto barevné políčko postaví svého panáčka, musí řešit příslušnou složitější úlohu, kterou má napsanou na samostatné příloze (můžeme mít i úlohy z učebnice).

» Pokud nemáme stavebnici lego, vytvoříme si alternativní hru. Hráči si vyrobí z papíru krabičku (dáme jim krabičku od sirek) s hlavičkou housenky, v misce uprostřed plánku jsou kuličky sušeného hrachu a podle hodnot na políčku si do krabičky přidávají nebo z krabičky ubírají kuličky a následně posouvají celou krabičkou.


Alena Ščuková Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠ

Knihu Hry s matematikou můžete zakoupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru